2019. június 10., hétfő

Jevgenyij Vinokurov: Tilalmas kékség (4)

Válogatott versei angolul
UTAZÁSOK / ПYTEШECTBHЯ

Ez Guatemalából, amaz Kubába ... 
Pályaudvarok, repülőterek ... 
Én beülök a klubterem zugába 
magam. Egy üveg sört is rendelek. 
Ti talán viszkit iddogáltok éppen. 
Üvegcsarnok. Rátok kék fény esik. 
Gyönyörködtök a mennyezet ivében, 
elnézitek, hogyan lesz újra sík, 
majd újra homorúra görbül, újra ... 
Nyugodtak vagytok. Láttatok sokat. 
Csomagotok rendben. Lemérve súlya, 
már lift röpíti lakk táskátokat... 
Én azt hittem sokáig: nem kívánok 
már több utat, gyerekkori mesét. 
De most, mint édes méreg, szétszivárog 
bennem utak hívása, messzeség ... 
A Himalája vastaréját látom. 
Tárt szárnyú sas. Hófödte, szűzi tér. 
Pálmák lengése. Korallcsipke-zátony. 
Vitorlák...
                 Egyik kék, másik fehér ...


TÁJMÚZEUM / KPAEBEДЧECKИЙ MY3EЙ

Oszlopos úrilak, kapuja nyitva -
tájmúzeum a falu főterén. 
Kicsorbult szablya. Kétlövetű flinta -
Turgenyevé.
                    Kitömött szürkegém.

Csótárok, csontok, cserép-törmelékek. 
Üveg alatt szarmata sírlelet. 
Több válfaja remek csizmakeféknek -
vakok munkái. Itt kaptak helyet.

Dáma képmása. Keskeny arc oválja, 
kék háttér, rizsporos haj, legyező. 
A hadakban huszárja.
                                  Visszavárja. 
Clavecin-pengés, sóhajba vesző ...

Szemem meresztve ácsorgok középen, 
nyakam tekergetem, téblábolok. 
Reménykedőn a régi dámát nézem. 
Csizmámból olvadt hópatak csorog.

Vándor kis fény téved a sisakokra. 
Mihez kezdjek veled, történelem? 
Elnyűtt dudák közt lépek lopakodva,
s mint macska,
                        meg-megugrom hirtelen.

Miről beszél a tárgyak némasága? 
Törött cserép. Rongy-zászló, megfakult.

Rohanunk, és
                      mint üstökös uszálya, 
húzódik életünk után a múlt.

SZÖKÉS / УХOД

Meghitt családot, házat, tűzhelyet -
amit szereztél kínnal, fáradatlan -
otthagyni egy nap teljes életed, 
s elindulni, talpfákon, egymagadban…

— Nem és nem értem! — rendülnek bele
barátaid. - Nincs erre magyarázat!

A kísértés örök. Nem bír vele 
mindig az ember. Sorsa ellen lázad.

- Hol itt a józan ész? - Ne is keresd!
Vitázzanak csak, érvekkel csatázva!…

Ülsz egy mezőn. Kavargatsz híg kölest. 
Nézel merőn a pattogó parázsba …

KERESZTES-VITÉZEK / KPECTOHOCЦbl

Annak, akit zavaros tűz éget, 
egyenes az útja, szentigaz ... 
Ahány várost láttak a vitézek, 
mind azt hitték, Jeruzsálem az. 
Dúlták, perzselték és pusztították, 
tereltek csordát és foglyokat. 
Aztán csak vállukat vonogatták: 
- Ez sem az volt! - S dőlt tovább a had.
Messze új tornyok fúródtak égbe. 
Sisakrostélyt lerántva: - Gyerünk! -
rikkantották. - Ez már az lesz végre! 
Most nem tévedünk.


OROSZ FIÚK / PYCCKИE MAЛЧИKИ

Kisvendéglőkben, sűrű kocsmafüstben, 
padlás- meg pincezugban, szerteszét,
sihederek suttogtak lelkesülten.
Oroszországról járta a beszéd.

Orosz fiúk!
                  ők rázták meg keményen 
a világot tíz kurta nap alatt, 
vezetve lovon, gépkocsin - az élen 
divíziókat és brigádokat…

S mint amikor diákkamrákban laktak 
és félhomályban bújtak könyveket -
az igazság után tovább kutattak, 
mikor kezükben kard fényeskedett.

Vas-ezredek robogtak, szél-kavarta 
lángok között.
                      Ki fogságba esett: 
a fal előtt, szemét el sem takarva 
nézett a golyóval farkasszemet,

szőkén, a tiszta hit lángjában égve, 
megállt.
             Mikor sisakját vette le,
a rámeredő revolver csövébe
bámult szeme,
                      még álmokkal tele.


FÉLEK A SZÁLLODÁKTÓL / БOЮCb ГOCTИHИЦ

A szállodáktól félek. Rémület
fog el a gondolatra: hátha egyszer
         belém csorgatják újra mérgüket
a hűlt szobák a fakó szőnyegekkel.
Én félek tőlük. Jól tudom, miért. 
Az ablakrésen szél húz a szobába. 
Család-meleggel ámít és kísért 
a heverő. A függönyszárny. A lámpa. 
Én félek e szobáktól. Nem tudom, 
talán azért, mert egy ilyenben, érzem, 
magamra kell maradnom egy napon 
örökre. Menthetetlenül. Egészen.


KÜLÖNCÖK / ЧУДAKИ

Vannak különcök. Köztünk élnek ők.
A hajuk - vállig. Arcukon rajongás. 
Beszédük bölcs és ünnepi-cikornyás, 
tetteik néha furcsán meglepők. 
Szemüvegszáruk madzaggal kötözve. 
Padlásszobákban élnek, magasan. 
Benyitsz hozzájuk, s kezed csapod össze: 
rigolyás vén bolond ez, csakugyan! 
Pokróc alatt álmodnak és fülelnek: 
a kéményben vergődve sír a szél. . . 
Én néha bánom rendjét életemnek -
kevés volt a bolondság és szeszély!

ÉG / B OCEНEЙ BЫШИHE

Egy madár, egy felhőtaraj 
tapad az őszi éghez -

Egyszer, ha majd 
kibírhatatlanul nehéz lesz, 
átölelem kékjét a végtelennek, 
hozzábújok, mint anyjához a gyermek.

(A végtelenség szomja c. ciklusból. Rab Zsuzsa fordításai)