2013. november 19., kedd

A Hamlet tizenhárom fordításban

Borisz Paszternak:
HAMLET


A költő apja, Leonyid Paszternak rajza
Borisz Paszternak Hamlet című verse a Zsivago doktor című regény XVII., záró s, fejezetét alkotó Jurij Zsivago versei című ciklus első darabja. Magyarul először 1963-ban jelent meg Illyés Gyula fordításában. Ezt Gömöri György és Franyó Zoltán fordítása követte 1965-ben, illetve 1967-ben. A további fordítások a Szovjet Irodalom felkérésére készültek.

БОРИС ПАСТЕРНАК
Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске 
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 
Если только можно, авва отче. 
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я, один, всё тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить - не поле перейти.

És a fordítások:

BORISZ PASZTERNAK
Hamlet

Szűnt morajban halkan színre léptem. 
Ajtófélnek vetve vállamat 
Visszatérő messzi hangban mérem 
Azt, amit e század tartogat.

Ezt a szürkült éjet rámszegezték, 
Látcső-optikájuk rámlövell. 
Vedd le, ó uram, a sors keresztjét,
add, e pohár múljék tőlem el.

Konok szándékod, tudd, nékem drága, 
Szerepem is játsznám szívesen. 
Ám ez, hidd el, most egy másik dráma, 
Egyszer légy meg, kérlek, nélkülem.

Ám magam vagyok a színre lökve, 
S minden farizeus-lápba fúl, 
És az útnak végét kijelölte 
Ím, a rendezés - hibátlanul.


BALLA D. KÁROLY (Ungvár) fordítása


Hamlet

Csönd lett. Ismét a színpadon vagyok.
Ajtófélfához dőlve hosszan 
csak gyér visszhangokból gyaníthatom,
mi is történik századomban.

Az éjjel félhomálya rám mered, 
ezer távcsővel néz merően. 
Atyám, vidd el, kérlek, hacsak lehet, 
vidd el ezt a kupát előlem.

Megkedveltem makacs szeszélyeid, 
s e szerepet is elfogadnám. 
De most egy másik dráma zajlik itt,
jó lenne, hogyha most kihagynál.

A felvonások nem rendezve még, 
viszont a vég: vég kezdet óta. 
Nincs senkim, a föld az álszenteké. 
Más élni - s más egy réti séta.


CSORBA GYŐZŐ fordítása


Hamlet

Némul a zsivaj. A színre léptem. 
Ajtószárfának dőlve lesem, 
mi rejlik a visszhang-zizegésben, 
milyen is a korszak körülem.

Ezer látcső tengelyében állok, 
rám összpontosul a vakhomály. 
Uram atyám, esélyét ha látod, 
múljék el tőlem ez a pohár.

Elfogadom konok rendelésed, 
hogy én játsszam ezt a szerepet, 
de itt másik dráma zajlik, kérlek, 
most az egyszer ments föl engemet.

Ám a felvonásrend nem újulhat, 
véges útról nincs visszajutás. 
Sorsunk farizeusságba fullad. 
Az élet - nem sétakocsizás.


FODOR ANDRÁS fordítása


Hamlet

Elcsitult a táj. A színre léptem. 
Ajtószélhez támasztom fejem, 
s messzi szavak visszhangját fürkészem: 
éltem során mi lesz még velem?

Most az éjjel mélysötét üregje 
rám ezernyi látcsövet emel. 
Apám, Abba, hogyha még lehetne, 
add, e pohár múljék tőlem el.

Nekem tetszik csalhatatlan terved, 
kész vagyok mint társad játszani. 
Ámde itt ma más nagy dráma erjed, 
és ezúttal hagyj belőle ki.

Képre kép tör, végzet sző e drámán, 
nincs, ki gátat rak a vég elé. 
Farizeusok közt élek árván 
sorsom nem visz szabad föld felé.


FRANYÓ ZOLTÁN (Temesvár) fordítása


Hamlet

A zaj elült. A színpadra kiléptem 
Az ajtó szögletének vetve hátamat. 
Messzi visszhangokat halászva tán megértem, 
A kor, amelyben élek, merre tart.

Rámnehezedett az éj homálya, 
Ezernyi látcső csillan róla rám -
Atyám, ha lehet, tekints e fohászra: 
Múljék el ez a keserű pohár.

Szeretem szívós, szép szándékaid, 
S a szerepet játszani kész vagyok. 
De már egy újabb dráma készül itt 
Amelyből kimaradnom volna jobb.

Ám a cselekmény eleve kitervelt, 
S az út végét elhagyni nem lehet. 
Magam állom a farizeus-tengert. 
Élni - nem leélni kell az életet.


GÖMÖRI GYÖRGY (Cambridge) fordítása


Hamlet

Hang se több alant. Enyém a színpad. 
Vállam egy kulissza-gyámra dől, 
s kémlem én, az éj echója mint ad 
hű fogalmat életem felől.

Mintha látcsövek kereszttüzének 
fókuszába fogna a homály.
Úr-Atyám, ha módja van, kímélj meg,
túl keserves nékem e pohár.

Kedvelem konok határozásod 
s nincsen ellenemre a szerep. 
Ám belásd, e mai dráma - másik, 
hát ez egyszer oldj föl engemet.

Jó, tudom, szabott az út, bemérted 
fölvonása végkifejletét. 
Egy vagyok - farizeus temérdek.
Nem vasárnapos vihánc a lét.


HÁRS GYÖRGY fordítása


Hamlet

Elcsitult a lárma. Színre léptem, 
ajtófának döntve vállamat 
füleltem: a zajló messzeségben 
mi történik életem alatt.

Rám irányul a komor, vak éjnek 
ezer és ezer látcsöve már. 
Múljon el, óh, atyám, arra kérlek, 
tőlem ez a keserű pohár.

Tetszik terved céltudatossága, 
játszanám ezt a szerepet is. 
Ámde zajlik most másféle dráma. 
Ments ez egyszer föl, ne kényszeríts.

Ámde futja minden itt az útját. 
Magam vagyok, jó, rossz egyre jut. 
Elúrhodott a farizeusság. 
Az élet nem lakodalmas út.


ILLYÉS GYULA fordítása


Hamlet

Néma csend. A pódiumra léptem. 
Hátam ajtófélfának vetem. 
Visszhangok hömpölygetik felébem 
Mai arcodat, történelem.

Rám irányul az éj vak homálya 
Ezer látcső tengelye mögül. 
Atyám, e keserű pohárt ne muszájjon 
Kiinnom, ez egyszer könyörülj.

Makacs szándékod előttem drága, 
És vállalom is a szerepet.
De ez itt most egy másféle dráma, 
És ez alól mentsd fel hívedet.

De megszabva a cselekvés rendje, 
És a vég el nem téríthető. 
Magam vagyok, álorcák öveznek. 
Az élet nem virágos mező.


KÁNTOR PÉTER fordítása


Hamlet

Elült a zaj. A színpadra lépek. 
Az ajtónak dőlve hallgatom,
miképp jelzik visszhangtöredékek, 
hogy mit mivel az én századom.

Szívemet az éjjel célba vette, 
ezer látcső némán rám mutat. 
Távoztasd el tőlem, ha lehetne, 
atyám, a keserű poharat.

Megbékéltem ezzel a szereppel, 
szeretem makacs játékodat. 
De ezúttal mégiscsak eressz el, 
mert most más darabot játszanak:

De nem változhat a végkifejlet, 
a cselekmény rendje megszabott. 
Minden farizeusságba dermed. 
Végig kell élnem. Magam vagyok.


PÓR JUDIT fordítása


Hamlet

Elnémult a zsongás. Színre lépek. 
Az ajtóban megtámaszkodom. 
Visszhangjában távoli zenének 
korom történését hallgatom.

Körülöttem éjféli sötét lesz, 
látcsövek fókusza rámtalál. 
Tőlem, Atyám, hogyha lehetséges, 
múljék el e keserű pohár.

Kedves a szívemnek makacs eszméd, 
eljátszanám ezt a szerepet. 
De más dráma zajlik most. Szeretnék 
távozni. Bocsáss el, ha lehet.

Ám kimérve már a felvonások, 
és az út kijelölt ponthoz ér. 
Farizeusok közt magam állok. 
Nem mezőn sétál át, aki él.


RAB ZSUZSA fordítása


Hamlet

Néma csend. Kiléptem a deszkákra. 
Vállam ajtófélfának vetem, 
S elmúlt idők messzi visszhangjában 
Fülelem a történő jelent.

Úgy mered rám most az éj homálya, 
Mint ezer távcső egymáson át. 
Miatyánk, ki vagy, módodban állhat -
Hát kérlek, ne mérd e sorsot rám.

Konok szándékod nincs ellenemre, 
S a szerepet eljátszom, ha kell. 
De az már egy másik dráma lenne, 
Hát ezúttal ments alóla fel.

Ám kész a tettek egymásutánja, 
Véget ér az út. Magam vagyok. 
Körös-körül farizeusság van. 
Életed át nem ugorhatod.


SZILÁGYI ÁKOS fordítása


Hamlet

Zaj, csitul. A színpadra kilépek. 
Az ajtófát megtámaszthatom, 
Messzi visszhangok jönnek, elérnek: 
Hallom, ahogy zajlik századom.

Éj, homály... nem rezdül, rám meresztve 
Ezer távcsőtengely-sugarat. 
Ave, atyám, vedd el, ha lehetne,
Tőlem e keserű poharat.

Makacs ötleteid kedvelem, tudd, 
S vállalom, hogy szerepedbe-láss. 
De: más dráma, ameddig ez eljut, 
Most az egyszer, kérlek, elbocsáss.

Felvonások? Sorrend? Nincs ily eszme, 
Van az út a biztos vég előtt. 
Magam. S minden: álnokságba veszve. 
Élni: a réten átérni? Több.


TANDORI DEZSŐ fordítása


Hamlet

A zaj elült. A színpadra léptem. 
Az ajtóhoz dőlök s titokban 
A távoli visszhangból igyekszem 
Kiszűrni, mi zajlik koromban.

Rám szegezi tengelyére szerelt 
Ezer látcsövét az éj-homály. 
Ha csak lehet, ne kínálj meg véle, 
Atyám, nekem nem kell e pohár.

Tetszik persze a te konok terved, 
Hát eljátszom ezt a szerepet. 
De most másik dráma van műsoron, 
Ez egyszer még adj szabad kezet!

Bár, igaz, az események rendje 
Alaposan átgondolt dolog. 
Az út véget ér és álszent minden. 
Élni nehéz. S én magam vagyok.


VARGA ERZSÉBET (Pozsony) fordítása

Forrás: Szovjet Irodalom, 1988/2, 113-124. oldalak

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése