2011. július 25., hétfő

Alekszej Arbuzov: Esti fény (2)

Színpadi elbeszélés két felvonásban (tíz képben)


MÁSODIK FELVONÁS, HATODIK KÉP
AUGUSZTUS TIZENNYOLCADIKA, PÉNTEK
Algimantas Svegzda: Nyár


Nyári vendéglő Kalinov Városparkjában. Terasz a Volga felett. Néhány asztalka. Vegyes társaság. Az egyik asztal szabad - efelé igyekszik a belépő Tamara Nyikolajevna és Palcsikov.


PALCSIKOV   Üres asztal. 
TAMARA   Hihetetlen. 
PALCSIKOV   Üljön le gyorsan.


Leülnek az asztalhoz.


TAMARA   Mint a mesében.
PALCSIKOV   Kíváncsi vagyok, hogy lesz tovább.
TAMARA   Meglátjuk.
PALCSIKOV   Meglátjuk. De én most ennék inkább.
TAMARA   Nem lehet mindent egyszerre. Maga fegyelmezetlen egyéniség.
PALCSIKOV   Nincs igaza. Én fegyelmezett vagyok. De éhes egyéniség.
TAMARA   Én is éhes vagyok. De jókedvű.
PALCSIKOV   Én is az vagyok. De ha adnak egy szelet húst, még jobban felvidulok.
TAMARA   Odanézzen... Jön.
PALCSIKOV (az odalépő felszolgálónőnek)   Jó napot!
FELSZOLGÁLÓNŐ (rosszallón)   Jó napot! Miért ide ültek?
PALCSIKOV   Nagyon megtetszett itt.
FELSZOLGÁLÓNŐ   Ennél az asztalnál nincs kiszolgálás.
PALCSIKOV   Miért nincs? Olyan szimpatikus asztal.
FELSZOLGÁLÓNŐ   Ez személyzeti asztal.
PALCSIKOV   Mi meg neves művészek vagyunk.
FELSZOLGÁLÓNŐ   Cirkuszosok?
PALCSIKOV   Persze. Ő műlovarnő. Én pedig bűvész vagyok.
FELSZOLGÁLÓNŐ   Azt hittem, bohóc. A társulatuk már egy hete itt van. Pedig Kalmovba ritkán jön cirkusz.
PALCSIKOV Eztán majd gyakrabban jövünk. 
FELSZOLGÁLÓNŐ Ennek örülök. (Elmegy.) 
PALCSIKOV (aggodalmasan)    Most hová ment?
TAMARA   Szerintem rendőrért.
FELSZOLGÁLÓNŐ (visszajön)    Jól van, rendelhetnek. Tessék az étlap. Mit kérnek? 
PALCSIKOV   Mi van?
FELSZOLGÁLÓNŐ   Már csak vagdalt hús. Vegyes körettel. 
PALCSIKOV   Vegyes köretet minél többet. Előételnek meg húsos hidegtálat. 
FELSZOLGÁLÓNŐ (Tamarának)    És ide? 
TAMARA   Ugyanazt.
FELSZOLGÁLÓNŐ   Értem. Hogy egyik se rövidüljön meg. Italt? 
PALCSIKOV (elegánsan)    Pezsgőt! 
TAMARA   Térjen észhez, Lavrentyij Jegorovics.
PALCSIKOV   Tamara, ne ellenkezz! Már felléptünk... a műsor elején. Holnapig szabadok vagyunk.
FELSZOLGÁLÓNŐ   Az ételre várni kell. A Városparkban ez az egy étterem van. Láthatják, mennyire tele vagyunk. (Elmegy.) 
PALCSIKOV   Azt hiszem, megszeretett bennünket. 
TAMARA   Nem vagyok meggyőződve róla. (Körülnéz.) Kellemes hely ez... A Volga... Fények...
PALCSIKOV   Elegáns zenekar. 
TAMARA   Milyen szerencse, hogy messze ülünk tőle. 
PALCSIKOV   Jól megvacsorázunk, aztán táncolunk. 
TAMARA   Tud shake-et táncolni? 
PALCSIKOV   Amit csak akar, azt táncolok. 
TAMARA   De tud?
PALCSIKOV   Nem. Nem tudok. Mit nevet? 
TAMARA   Rettentő jókedvem van ma.
PALCSIKOV   Nekem is. Nem tudom, miért, de szörnyű jókedvem van. 
TAMARA   Alighanem kötözni való bolondok vagyunk. Alighanem. 
PALCSIKOV   Kötözni valóbbak már nem is lehetnénk. 
TAMARA   Mégis, azt hiszem, nagyon elfáradtunk. Nehéz három nap volt. 
PALCSIKOV   A mai a legnehezebb.
TAMARA (vidáman) A városi tanácsban alaposan kitombolta magát Balaba elvtársnál. 
PALCSIKOV (visszagondol az elmúlt napra és hirtelen feldühödik) A szerencsétlen! Lám csak, elhatározta, hogy belombosítja az új lakónegyedet — mert kiirtottak körös-körül minden akácot, berkenyét, zelnicemeggyet... Hoztak helyettük az erdőből, de a városban nem éltek meg! Most meg a ligetünknek álltak neki! Micsoda emberek — nekik csak az a fontos, hogy ma érdemeket szerezzenek, a holnapra nem gondolnak.
TAMARA (kis hallgatás után)    Igen... Nem akármilyen nap ez a mai, Lavrentyij Jegorovics. 
PALCSIKOV   Bezzeg ez az este!... (Felélénkülve.) Felültünk az óriáskerékre — egy. Aztán a körhintára — kettő. A „Varázshinta" attrakció — három. A céllövölde — négy. Végül a söröző — öt...
TAMARA   A sörözőt csak nem számítja attrakciónak? 
PALCSIKOV   Hát a sor? A hosszú sor a söröző előtt? Az nem volt attrakció? 
TAMARA   Talán az volt.
PALCSIKOV   No látja! Szóval a sor a söröző előtt - öt! 
TAMARA   Hát a görbetükör-szoba?
PALCSIKOV   Míg élek, nem felejtem el. Micsoda ábrázata volt... a hosszító tükörben... 
TAMARA   És maga? Különösen abban a tükörben, amelyikben mindenki kövér. Iszonyú volt az arcocskája.
PALCSIKOV   No jól van, elég a hahotából. 
TAMARA (nevetve)   Nem tehetek róla... rám jött a nevetés.
PALCSIKOV   Hagyja abba, de rögtön... Már néznek bennünket... (Ő is nevetni kezd.) 
TAMARA (csillapodva)    No, most meg maga kezdi... Hagyja abba, nem illik...


Mind a ketten nevetnek.


PALCSIKOV (fuldokolva, nevettében)    Nézze csak - ott annál az asztalnál, az a sárga inges kiköpött De Funes. 
TAMARA (hahotázva)    Kicsoda?
PALCSIKOV   De Funes. Francia komikus. (Megint kitör belőle a nevetés.) 
TAMARA   Bámulatosán hasonlít... Hagyja abba, mert még kivezetnek innen. 
PALCSIKOV (csillapodva)    Rám ragad a nevetés. 
TAMARA    Rám is. (Elgondolkodva.) Hát azt tudja, hogy mi kikhez hasonlítunk? Két kis emberkéhez, akiket eddig bezárva tartottak... aztán hirtelen szabadon engedtek... Most nyargalásznak a zöld fűben, táncolnak, bukfenceznek... PALCSIKOV   Szegény kis emberkék... 
TAMARA   Halkabban... Jótevőnk közeledik. 
FELSZOLGÁLÓNŐ (hozza a rendelést)    Hideg húsostál - kétszer. A pezsgőt a konyhában nyitottam ki, mert a múlt héten egy vendégnek a szemébe lőtt a dugó. 
PALCSIKOV   Kellemetlen lehetett. 
FELSZOLGÁLÓNŐ   A konyhán azt mondják, hogy van a műsorukban egy ördöngős fickó, aki hátrafelé biciklizik. Nem maga az?
PALCSIKOV   Én megpróbáltam hátrafelé... Nehéz... Nem sikerült. 
FELSZOLGÁLÓNŐ   A szakácsunk sokat nevetett rajta. (Elmegy.) 
PALCSIKOV   No, Tamara, lásson neki! Különben megeszem magam az egészet. 
TAMARA   Nem hagyom ám! Én is falánk vagyok.


Esznek.


PALCSIKOV   No, milyen? 
TAMARA   Nem is olyan rossz.
PALCSIKOV   És akármilyen furcsa, élvezetet okoz. Sőt! (Tölt a pezsgőből.) Igyunk az emberkékre, akik a zöld fűben bukfenceznek. 
TAMARA   Valamennyiükre!


A teremben Snejder jelenik meg, elmegy az asztaluk mellett.


PALCSIKOV (vidáman)    Borisz, nyisd ki a szemed... Mi vagyunk, Borisz!
SNEJDER   Hihetetlen! Akárhová néz az ember — mindenütt Palcsikov! Jó estét, jó estét, Tamara Nyikolajevna!
PALCSIKOV   Hogy kerülsz erre a dicső székhelyre? 
SNEJDER   Tegnap sürgősen idehívtak egy beteghez. Komplikált eset. (Egy kis szünet után.) Egész nap nem ettem.
PALCSIKOV   Ülj le hozzánk. Pezsgőnk van. 
SNEJDER   Te kalandor! Egy pillanatra leülök. Nem vagyok egyedül, a kerületi egészségügy helyi vezetőjével tivomyázom. Gyönyörű szép nő különben. A hetven évéhez képest pompásan fest.
PALCSIKOV   Úgy látom, többet ittál a kelleténél, Borisz. 
SNEJDER   Csak egy csöppecskét ittam...  Esküszöm! Nehogy elszóld magad Inna előtt! Hogy van Mefisztó, Tamara Nyikolajevna? 
TAMARA   Csúnyán megsérült a jobb füle. S
NEJDER   Szegény kutyus. Különben, mindnyájunk sorsa kifürkészhetetlen. Mulatságosan bonyolult az élet. (Egy kis szünet után.) Megtudtatok valami érdekeset? 
PALCSIKOV   A hídépítésnél minden a régiben. Rendetlenségek... Itt azonban, Kalinovban, mintaszerű az építkezés. Nem lehet belekötni semmibe. Mégis - az erdőt pusztulás fenyegeti. 
TAMARA   Igen, mégis... Milyen gyönyörű fenyves! Amikor beléptünk a fák közé, szinte elbódultam a gyantaillattól. 
PALCSIKOV   Nem, ennyi szépséget nem engedünk tönkretenni. (Tamarához, vidáman.) Ha otthagyjuk a fogunkat, Tamarácska, akkor se engedjük! Helyes? 
TAMARA   Az emberek sem értenek egyet vele - sehol, ahol csak jártunk. 
PALCSIKOV (Snejderhez)    Tamara egy fél füzetet teleírt. 
SNEJDER    Most aztán ne engedj. Vágj oda Kovaljovnak! De erélyesen!
TAMARA   Nem szereti Kovaljovot, Borisz Iszajevics?
SNEJDER (Palcsikovra mutat) Legnagyobb szerencsétlenségemre őt szeretem, Palcsikovot. De az is lehet, hogy szerencsémre. Minden szörnyen zavaros, mint mindig. Vagy nem?
PALCSIKOV   Többet kell enni, Borisz.
FELSZOLGÁLÓNŐ (odalép)    A vagdalt hús elfogyott.
PALCSIKOV   Hát vegyesköret van?
FELSZOLGÁLÓNŐ   Húsgombócot tudok hozni.
PALCSIKOV   Cipelje!
FELSZOLGÁLÓNŐ (Snejderre mutatva)   Ez a polgártárs is a cirkuszukból való?
PALCSIKOV   Hogyne! Ő akrobata. Dobbantódeszkáról ugrál.
FELSZOLGÁLÓNŐ   Kiszolgáljam?
PALCSIKOV   Köszöni. (A felszolgálónőre kacsintva.) Őt már kiszolgálták.
FELSZOLGÁLÓNŐ (barátian)   Ne túlozzuk el. (Elmegy.)
SNEJDER   Mit fecsegtél neki? Micsoda cirkusz? Miféle dobbantódeszka?
PALCSIKOV   Majd holnap mindent megmagyarázok. Még titok, Borisz.
SNEJDER   Te szélhámos... Veszedelmes dolog veled kezdeni.
TAMARA   Egyáltalán, Lavrentyij Jegorovics roppant veszélyes egyén. Nálunk a szerkesztőségben minden nő megőrül érte.
PALCSIKOV   Figyelem! De Funes közeledik.


Az étterem De Funes-re hasonlító vendége odalép az asztalukhoz.


VENDÉG (Palcsikovhoz)   A meleg ételt még nem hozták, a hideg előételt már elfogyasztották, a hölgyük pedig unatkozik. Engedjék meg, hogy felkérjem táncolni. 
PALCSIKOV   Parancsoljon. 
TAMARA (feláll az asztaltól)   Örömmel. 
VENDÉG   Annál inkább.Lassú keringő hangzik fel. Táncolnak.


SNEJDER (Pezsgőt tölt magának.)    Kedvesen táncol ez a Tamara.
PALCSIKOV   Megjárja.
SNEJDER   Tetszik neked?
PALCSIKOV   Helyes nő.
SNEJDER   Viszontérzelmeit, azt mondják, nem nehéz felkelteni.
PALCSIKOV (nyugodtan)    Lehet.
SNEJDER (megborzadva)    Csak nem?
PALCSIKOV Epikurosz filozófiáját követi. (Hirtelen megsajnálja Snejdert.) Mit lógatod az orrodat?
SNEJDER Lógatom? (Újra tölt magának a pezsgőből.) Tegnap egy sürgős esethez hívtak. Ott üldögéltem velük késő éjjelig. (Keserű nevetéssel.) Beleadtam minden erőmet. És képzeld, meghalt. Három órával ezelőtt. Rokonszenves legényke. Volt - nincs.
PALCSIKOV   Ez megesik.
SNEJDER   Ne haragudj... (Mosolyogni próbál.) Nagyon tetszik neked Tamara?
PALCSIKOV   Helyes nő.
SNEJDER (felhajtja a pezsgőt) Néha eszembe jut Inna - és úgy elszomorodom. Ha nem szül két gyereket... ha nem így fordul... többre vitte volna a színpadon... Emlékszel, hogy táncolt - milyen lelkesülten! Mégiscsak többre vitte volna... (Felkiált.) Többre!
PALCSIKOV   Bizonyára.
SNEJDER   Kérlek, légy hozzá figyelmesebb. Úgy gondoskodik rólad!
PALCSIKOV   Igen. Mint őrzőangyal áll a hátam mögött. Angyal - nem több.
SNEJDER Amikor elváltunk, valami megrendült bennem. Nem törekedtem többé semmire. Lejtőre csúszott az életem. Pedig én... Álmaim voltak, vágyaim! Ez a mai legényke is életben maradt volna talán, ha Inna mellettem van... Nem gondolod? Micsoda gondolat - életben maradt volna! Aznap, amikor elutaztatok, vége lett mindennek. Örökre.
PALCSIKOV   Elég.
SNEJDER Nem, Lavrik, hidd el, olyan nagy szerencse, hogy találkoztam veled... Ez nekem többet jelent, mint bármi egyéb... Lényegében te állsz hozzám a legközelebb. Vagy nem?
PALCSIKOV   Vagy igen. (Elmosolyodik, megsimogatja Snejder kezét az asztalon.)
SNEJDER Az pedig, ami köztem és Inna között volt, nem ismétlődhetett meg... Még álmodozni is nevetséges volt róla... A második házasságom színtiszta őrület volt... komédia, érted? Nem volt semmi értelme. És életem legboldogabb napja az volt, amikor visszatértem hozzátok.
PALCSIKOV   Nagyszerű ember vagy, Borisz.
SNEJDER   Úgy gondolod?
PALCSIKOV   Becsületszavamra. Csak most már ne igyál többet.
SNEJDER Azám... Elpusztítottam az egész pezsgőkészletet. Különben, majd holnap folytatjuk... Remélem, nem felejtetted el, hogy Bellának születésnapja lesz.
PALCSIKOV   Tudom.


A zene elhallgat. A De Funes-hez hasonlító vendég visszavezeti Tamarát az asztalhoz.


VENDÉG (Palcsikovhoz) Igazán lekötelezett. (Tamarát az asztalhoz ülteti.) Boldog voltam. Higgye el. (Elmegy.)
TAMARA (egy kicsit izgatott és valahogy ártatlanul, egyszerűen vidám)    Nem táncol rosszul.
PALCSIKOV   Kedves ember?
TAMARA   Mulatságos. Borász. Moldvából jött ide, nem tudom, miért.
PALCSIKOV   Tetszik magának?
TAMARA Talán. (Vidáman.) Reménytelen emberek nincsenek. Mindenkiből ki lehet csiholni a szikrát.
PALCSIKOV (szárazon)    És ez magának bizonyára gyakran sikerül is.
TAMARA   Mi van magával, Lavrentyij Jegorovics?
SNEJDER (zavartan) Én talán visszamennék a társaságomhoz. Az esti szárnyashajóval mennek haza?
PALCSIKOV   A tízórással.
SNEJDER   Akkor ott találkozunk. Au revoir. (Elmegy.)
TAMARA (nem mindjárt)    Borzasztóan örülök, hogy elment.
PALCSIKOV   Miért?
TAMARA   Még magam sem tudom. Nem szeretném, ha visszajönne.


Újra rákezd a zenekar. A De Funes-hez hasonlító Vendég újra megjelenik.


VENDÉG   Megengedi, hogy újra felkérjem a partnernőjét? 
PALCSJKOV (nyomatékkal)    Szó se lehet róla! 
VENDÉG   Bocsánat. (Eltűnik.) 
TAMARA   Miért bántotta meg?
PALCSIKOV (figyelmesen ránéz, elmosolyodik, végül nevetni kezd) Ne haragudjék, ostoba vagyok, Tamara Nyikolajevna. Roppant ostoba.


HETEDIK KÉP
AUGUSZTUS TIZENNYOLCADIKA, PÉNTEK


A már ismerős veranda Palcsikovék házában. Késő este. Inna a pamlagon olvas. A kert felől nyíló ajtón kopogtatnak.


INNA (feláll a pamlagról)    Tessék! 


Mihno lép be, kissé tétova.


MIHNO   Jó estét!... Látogatásom, méghozzá ilyen késő órában, látom, elképeszti. Arról van szó, hogy nagyon várom Lavrentyij Jegorovics visszatértét. Estére meg kellett volna jönnie... Neki és Tamara Nyikolajevnának. 
INNA   Nem jöttek meg.
MIHNO    Különben, sok minden visszatarthatta őket, persze. 
INNA (nyugodtan)    Csakugyan? 
MIHNO (meglepődve a hangján)    Vlagyimir Mihno vagyok. Talán még emlékszik rám. Kétszer is jártam itt a férjénél.
INNA   Nagyon jól emlékszem magára, Vologya. 
MIHNO   Igen, igen... Furcsákat beszéltem akkor az asztalnál... Szégyellem magam, ha eszembe jut. Az utóbbi héten szinte nem ismerek magamra. Ez egészen megijeszt. 
INNA   Micsoda?
MIHNO   Az embernek mindig hasonlítania kell önmagára. 
INNA   Ahhoz az kell, hogy ismerje is magát. De ez nem jellemző az emberre. Maga illúziókkal vigasztalja magát, Vologya. 
MIHNO   Mulatságos, én pedig azt gondoltam, hogy nincsenek illúzióim. Ez is baj, az is. Az ember abban hisz, amiben hinni szeretne. 
INNA   Úgy hallottam, nézeteltérései vannak Kovaljovval? 
MIHNO   Alighanem. A lapnál meglehetősen feszült helyzet alakult ki, és... 
INNA   Kovaljov nehéz ember.
MIHNO   Nekem tetszik. Kovaljov tetszik nekem! De sajnálom. 
INNA   Sajnálja? 
MIHNO   Még mindig olyan benyomást kelt, mintha felfelé menne. De a látszat csal. Az ő ideje elmúlt.
INNA (nem mindjárt)    Lavrentyij Jegorovics... nem ilyen? 
MIHNO   Ő nincs alárendelve az időnek. Kortalan ember. Nagyszerű ez! (Fellelkesülve.) Ha nekem sikerülne!
INNA   No, és Tamara Nyikolajevna... érdekes egyéniség, nem gondolja? 
MIHNO   Érdekes? Nem... Nem is tudom. Inkább boldogtalan. Szeretem őt. 
INNA   Márminthogy... hogyan szereti? 
MIHNO (nem mindjárt)    Kétségbeesetten. (Gyorsan.) Megígérte, hogy telefonál — tegnap... Ma... De nem hívott. Nyilván történt valami. Hiszen kétségtelen, hogy történhetett. 
INNA (higgadtan)   Aligha. Nem történhet semmi. Már senkivel semmi nem történhet. Mindenütt nyugalom.
MIHNO (majdnem kétségbeesetten)    Sok fölöslegeset összehordtam. (Az ajtó felé indul.) Bocsásson meg.


Kinyitja az ajtót, a kertből Kovaljov lép be. Kopogtatás nélkül.


KOVALJOV (némán nézi kettőjüket)    Nem kopogtattam. Elnézést kérek. Hanem maga jó későn csatangol el hazulról, Mihno. 
MIHNO   Nem én egyedül. 
KOVALJOV (élesen)    Mit keresett itt? 
MIHNO   Tévedésben van. Nem a szerkesztőségben vagyunk.
KOVALJOV (odalép hozzá)    Szórakoztatja, hogy pimaszságokat mondjon nekem, Mihno? 
MIHNO   Nekem pedig úgy rémlett, nem vagyok elég bátor hozzá, hogy szemébe mondjam az igazságot. Pedig azt érdemes volna. 
INNA (kissé izgatottan)  Mi van magával, Vologyenka? 
KOVALJOV   Nos... És hogy nevezik őt... a maga igazságát? 
MIHNO   Maga valami okból kiejtette a kegyéből Lavrentyij Jegorovicsot. A cikket én írtam, mégis Palcsikov ellen akar szankciókat alkalmazni... a lapnál mindenki erről beszél. Nem túlságosan igazságos, Alekszej Georgijevics! KOVALJOV   Szinte élvezettel okozok magának csalódást, Mihno. (Kis szünet után.) Holnap már olvashatja az utasítást a maga elbocsátásáról. 
MIHNO (hitetlenkedve, de majdnem kíváncsian)    Ez... igaz? Nos — végre minden logikus lett. Úgy érzem, megnyugodtam. (Mosolyogva.) A mendemondák a lapnál többnyire légből kapottak. Jó éjszakát, Inna Szergejevna. (Az ajtó felé indul, de még visszafordul Kovaljovhoz.) Én azért a helyében mégsem bocsátanám el magamat. (Mosolyogva.) Nem. Semmiképp! (Kimegy.)
KOVALJOV (lassan leereszkedik egy karosszékbe) Átfáztam... Hűvös ma az éjszaka... Biztosan csak én érzem annak.


Hosszú hallgatás.


INNA (odamegy hozzá)    Isten hozott, Aljosenka... régen találkoztunk... Nagyon régen.
KOVALJOV   Jobb így. Magad mondtad.
INNA Talán jobb. Honnan tudhatjuk? (Elhallgat.) Ne bántsd Lavrikot, Aljosa... Te okosabb vagy nála. Annyira nem szeretném azt gondolni, hogy igazságtalan vagy hozzá!
KOVALJOV (hevesen hozzáfordul) Képes vagy feltételezni, hogy én... (Hűvösen és szilárdan.) Nincs ember, aki közelebb állna hozzám, mint ő.
INNA (szomorkás mosollyal)    Lám, az a baj, hogy én valahogy nem mindig hiszem ezt el.
KOVALJOV (dühvel)    Én szeretem őt.
INNA (lágyan)    Szereted ezzel áltatni magad.
KOVALJOV   Egy nő ezt nem értheti.
INNA (újra elmosolyodva)    Lehet.
KOVALJOV Emlékszel az arcára, amikor megmondtam neki, hogy szeretlek? Szemérmesen és döbbenten nézett ránk... Várt. És amikor te úgy határoztál... amikor ráébredtél, hogy nem tudod elhagyni, ő még csak el sem ítélt engem... Sőt a barátságunk még mélyebb lett attól a naptól, mintha új szemmel látnánk és értékelnénk egymást.
INNA (keserűen)  Szegénykém — szeretnéd, ha így történt volna... Nagyon szeretnéd, Aljosenka.
KOVALJOV (fellobbanva) De hiszen történhetett volna másképp is minden. Minden! Csak te nem szerettél. (Ránéz, halkan.) Sajnáltál, de nem szerettél... ugye?
INNA (kis szünet után) Már nem is tudom. Nem érdemes emlékezni rá. Valami színdarabból belém vésődött ez a mondat: „Még egy nappal halálunk előtt sem késő újrakezdeni az életet." Ostoba darab volt, ez a mondat is üres frázis. Túlságosan szép ahhoz, hogy igaz lehessen. Minden előre elhatározódott már, Aljosa, van sors, és azt senkinek sincs hatalmában megváltoztatni. (Mintha betanult szöveget mondana.) Ahogy a bolygóknak, az embereknek is megvan a maguk naprendszere, és mindegyikünk körül mellékbolygók keringenek —  a hozzánk tartozók, a rokonok, a barátok... És akárhogy szeretné az ember, nem tud letérni a pályájáról, Aljosa, a halál vár ránk, az üresség, a holt térség.
KOVALJOV   Azt akarod, hogy elhiggyem ? Majd elhiszem. Abban hiszek, amiben csak akarod. Tulajdonképpen mit kellene most kívánnom? Egyet biztosan — néha látni téged. Mint most. Többet nem kívánok. 
INNA (szinte gyönyörködve benne)    Úgy beszélsz, mint egy kis kamasz. (Mosolyogva.)  Nem hiszek neked.
KOVALJOV   Miért? Hiszen szeretlek. Emlékeimben. Igen — emlékeimben. 
INNA (majdnem gyöngéden)    És most miért jöttél? 
KOVALJOV   Nem tudok haragban lenni vele. Győzd meg, hogy egyezzék bele: költözzünk Moszkvába. Tovább kell lépni. Megállni végzetes lenne. Ebben a városban már jártunk —  kipipálhatjuk. Egy hajszálon függ most minden, ostobaság magunkra haragítanunk a környezetünket. Lavrik makacs és nem akarja ezt megérteni... Nem is tudja! Hát mit tegyek — temessem el minden reményemet? Vagy menjek el egymagám... veszítselek el benneteket... mindkettőtöket?
INNA Hátha úgy jobb lesz! Szabad leszel, Aljosa... Lehet, hogy találkozol majd valakivel... Hiszen egyedül állsz — számodra még nincs elveszve semmi. Meg én nem is tudnám elhagyni ezt a várost... A növendékeimet... (Gyengéd mosollyal.) Az olyan szépen táncoló, kedves kislányaimat. Nem, Aljosenka, menj csak magad... Minden elfelejtődik...


Kovaljov Inna térdére hajtja a fejét. Az asszony a haját simogatja és csöndesen beszél hozzá, mintha altatná.


Talán nincs is mit elfelejteni. Csak álmodtad az egészet. Szépet álmodtál — ennyi az egész. És ne szomorkodj, kedvesem, az élet évről évre érthetőbb lesz és egyszer csak egészen világosan meglátod: üres minden, csak az ügy, csak a munka ér valamit, csak annak van igazi értéke, Aljosa. (Fanyar nevetéssel.) Az esztelenségeid pedig, a szerelem, a szenvedély, mindaz, ami felgyújtott... annyira hitel nélküli, felnagyított... nem is tudni, létezett-e valójában?
KOVALJOV (felemeli a fejét Inna térdéről, figyelmesen néz az asszonyra) Úgy beszélsz, mint egy halott.
INNA Nem... Csak elvonult a vihar, kitombolta magát — és kisöpörte a fejemből a bolondságot ! (Szinte rögeszmés erővel.) Csak az ügy, csak a munka — ez a mi igazolásunk... és talán a boldogság.
KOVALJOV Tudod — azt hiszem, én hírnévről álmodoztam. Annyira kellett a siker! Az én sikerem — de a te számodra... Ajándékul neked. A te rajongásod — az kellett nekem! De most — hallgass, hallgass, ezt még nem vallottam meg senkinek... Talán még magamnak sem... (Majdnem suttogva.) Ide figyelj, baj van: egyre kevésbé tudom megfejteni, mit jelent az, hogy siker, nyereség, győzelem... Mind nehezebb megértenem, mit kellene elérni, merre menni... Mintha ködben látnám ezeket a szavakat, amelyek nemrég még olyan világosak voltak, most pedig szinte értelmüket vesztették. Siker, nyereség, szerencse — halott, üres szavakká váltak...


NYOLCADIK KÉP
SZOMBAT ÉJJEL, AUGUSZTUS TIZENKILENCEDIKE


A Volga meredek partja. Virradat előtti óra. A csillagok már halványulnak. A gyér felhők szinte mozdulatlanok a magasban. A világosodó égre rajzolódva Palcsikov és Tamara Nyikolajevna alakja bukkan fel. Megállnak a meredek part szélén és sokáig hallgatják az őket körülvevő csendet, az éjszaka halk neszeit.


TAMARA   Mintha virradna már...
PALCSIKOV (halkan)    Igen...
TAMARA   Errefelé csodálatos a Volga.
PALCSIKOV   A Volga mindenfelé az.
TAMARA   Miért suttog?
PALCSIKOV   Nem merek hangosan beszélni — olyan gyönyörű itt...
TAMARA   Énekelnek... Hallja? Túl a Volgán.
PALCSIKOV   És tudja, hogy nevezik ezt... ezt az egészet körülöttünk?
TAMARA   Hogy?
PALCSIKOV   Oroszország. Amerre csak néz az ember. Vannak ilyen helyek a mi városunk környékén is. Ide hajnaltájban kell eljönni. Ilyenkor érti meg az ember, mi az értelme az egésznek. És hogy mit kell tennie, azt is.
TAMARA   Én ezt nem is tudtam. Ostobán éltem. Eztán én is el-eljövök majd ide. 
PALCSIKOV   Hozza magával Mefisztót. Hadd legyen boldog a kutyája is. 
TAMARA   Elég már a tréfából. Annyit nevettünk ma! 
PALCSIKOV   Tegnap.
TAMARA   Igaz. Az a nap már elmúlt... És az éjszakának is vége hamarosan... 
PALCSIKOV (rövid hallgatás után)    Elfáradt? 
TAMARA   Egy kicsit. Legalább négy órája csavargunk már. 
PALCSIKOV   Üljön le ide, erre a kis dombra,  rákönyökölhet erre a fára, innen nagyszerű a kilátás...
TAMARA (elhelyezkedve)    Milyen remekül lekéstük a szárnyashajót! 
PALCSIKOV   Igen... Ragyogóan lekéstük! 
TAMARA   Nagyon tetszett nekem az egész. Egyedül ötlötte ki? 
PALCSIKOV   Én egyedül semmit se tudnék kiötleni. 
TAMARA    És így a maga Snejdere egyedül utazott vissza. Nagyon helyes.
PALCSIKOV   Miért van annyira a begyében az én Snejderem?
TAMARA    Még nem tudom. (Kis hallgatás után.) Jól érzem magam - ezenkívül nem tudok semmit. 
PALCSIKOV (halkan idézi) 


Alkonyodik, közel az éj, 
hosszabb árnyékot vet a hegy, 
kilobban a felhőszegély, 
a fáradt nap nyugodni megy. 


Nem sajnálom a tűnt napot, 
nekem az éj nem félelem. 
Csak te ontsd rám varázslatod, 
csak te, csak te maradj velem!


Csitítsd el szívem viharát, 
simíts szárnyaddal szelíden, 
s a homály teli éjszakát 
ujjongva áldja meg szívem.


TAMARA (kis szünet után)    Ez ki?
PALCSIKOV   Tyutcsev. Szép, ugye?
TAMARA   Nagyon.
PALCSIKOV   Apám szerette a verseket. Esténként azzal ringatott álomba... gyerekkoromban. Mondta, én meg utána:


Csillagos-holdas éjen át
ki űzi ily későn lovát?     


TAMARA   Boldog lehetett... 
PALCSIKOV   És magának - se apja, se anyja? 
TAMARA   Se bátyám, se húgom... 
PALCSIKOV   De voltak? 
TAMARA   Most nincsenek. 
PALCSIKOV   Hogy lehet ez? 
TAMARA   Háború volt. 
PALCSIKOV   És senkije a világon? 
TAMARA   Egy lányom. Csebokszáriban él. 
PALCSIKOV   Ott tudta hagyni? 
TAMARA   Ott. (Kis szünet után.) Az az ember, aki miatt elváltam a férjemtől, nem tartotta szükségesnek, hogy a lányom velünk éljen. Felesleges harmadik volt. A szerelmes regények másképp írtak erről. És én hittem nekik. De még nagyobbat csalódtam. És akkor kezdtem hozzászokni a gondolathoz, hogy afféle szerelem - egyetlen, visszahozhatatlan - nem is létezik.
PALCSIKOV   Nyugodtabban él az ember, ha ehhez a gondolathoz hozzá tud szokni. 
TAMARA   De aztán milyen nagy boldogság, ha az ember ráébred, hogy mégiscsak létezik.


Hallgatás.


Maga nem is figyel rám.
PALCSIKOV   Hallom minden szavát.                                                                      
TAMARA   Milyen mulatságos - Vologya azt hiszi, hogy boldogtalan vagyok... pedig boldog vagyok.
PALCSIKOV   Mitől?
TAMARA   Attól, hogy senkitől nem várok semmit. 
PALCSIKOV   Ugyan micsoda boldogság ez! 
TAMARA   Én megtudtam, milyen... tudom.


Hallgatnak.


Nézze, hogyan világosodik az ég.
PALCSIKOV Valahányszor reggel felébredek, azt gondolom — ma biztosan történik valami... Ami még nem volt. Ami még sohasem történt. És ettől olyan jókedvű leszek!
TAMARA (sietve) Igen, igen... Én már kislánykoromban tűnődtem ezen... Minek vagyok én a földön... Hiszen valamiért csak vagyok!
PALCSIKOV (felderülve) Pontosan így, Tamara! Az ember kétségbeesetten igyekszik valamiért élni. Kétségbeesetten! Elátkozni a hiúságot. Világosan érezni. Világosan cselekedni. Mindenről számot adni. Önmagunknak. És megkövetelni magunktól a választ. Minden éjszaka! Mint az elalvás előtti imádságot.
TAMARA   Maga imádkozott gyerekkorában elalvás előtt?
PALCSIKOV   Még mit nem! Harcos vallásellenes voltam. Azért mégis sajnálom.
TAMARA   Mit?
PALCSIKOV (mosolyogva) Hogy megrögzött ateísták vagyunk, és nem él bennünk a reménység, hogy a másik életben találkozunk.
TAMARA (halkan)    Hát minek másik? Én annyira szeretem ezt.
PALCSIKOV   Hiszen nagyszerű is! Akármit mondanak.
TAMARA Nézze, milyen tisztán látszik innen a mi fenyvesünk... ott a folyókanyaron túl... Gyönyörű erdő, igaz?
PALCSIKOV Pedig szomorkodik, látni rajta... Talán érzi, hogy ütött a végórája. (Ravaszkás mosollyal.) Csakhogy mi nem engedjük. Nem.
TAMARA (kis hallgatás után)    Szép a mi munkánk, Lavrentyij Jegorovics!
PALCSIKOV Sok mindent megakadályozhatunk. (Halkan.) Éljen a mi kis újságunk, a mi jó barátunk!
TAMARA (elmosolyodva)   Ha megfosztanának tőle, élni se volna kedvem.
PALCSIKOV   Maga nagyszerű egyéniség, Tamara.
TAMARA Megszólaltak a madarak... Új nap kezdődik! (Egy darabig hallgat.) A tegnapi pedig elmúlt. A nappal is. Az éjszaka is. Nem tér vissza többet. Soha! Milyen csönd van. Hallja? (Felkiált.) Soha nem tér vissza!
PALCSIKOV   Mi baja... kedves?
TAMARA (rövid hallgatás után, nagyon halkan)    Istenem, hogy félek!
PALCSIKOV   Nem! (Megfogja a kezét.) Ne féljen!
TAMARA (mosolyogni próbál)   Jól van, elmúlt... Már nem is félek.
PALCSIKOV   Induljunk a kikötőbe. Ideje.


A meredek part szélére lépnek. Lenéznek a folyóra.


TAMARA   Mindjárt felkel a nap. 
PALCSIKOV (halkan, nem nézve Tamarára)


Baktatok az országút porában 
bágyadt fényű csöndes alkonyon. 
Meg-megállok, vonszolom a lábam. 
Látsz-e engem, kedves angyalom?


Járok egyre sűrűsödő sötétben, 
nincs már fény a kihunyt alkonyon. 
Ott a világ, ahol veled éltem. 
Látsz-e engem, kedves angyalom?


TAMARA (halkan)    Ez is Tyutcsev? 
PALCSIKOV   Igen. 
TAMARA (alig hallhatón)    És tovább? 
PALCSIKOV (élesen)


Hiába szó és vallomás,
ó szív, hogyan érthetne más?
Ha vergődésed tudja is,
a kimondott szó már hamis.
Minden forrást, amerre mégy,
csak felzavarsz. Hát néma légy!


KILENCEDIK KÉP
AUGUSZTUS TIZENKILENCEDIKE, SZOMBAT


A kert Palcsikov háza előtt. Este. Sötétedik. De a házban már meggyújtották a villanyt — Bella születésnapját ünneplik. A házi ünnepség lármája halkan szűrődik hozzánk, magnetofon szól, gitárkísérettel közismert dalokat énekelnek kórusban, taps hallatszik, nevetés, hangos beszéd. A verandánál, a függőlámpával megvilágított nagy asztalon tányérok, palackok, itt készítenek ezt-azt a vendégeknek, hordják be a házba. Most Inna tesz-vesz az asztalnál. Mellette egy kisszéken elgondolkodva üldögél Snejder.


SNEJDER   Különben már kilenc óra. Megdöbbentő! Eltűnni, ki tudja, hova, azon a napon, amikor valakinek húszéves lett a lánya.
INNA   Majd előkerül... (Kicsit gondolkodik.) Egyébként, csakugyan különös. 
SNEJDER   Csodálatos ember. 
INNA   Most éppen rajongasz? 
SNEJDER   Dehogy. Csak nem értem.


Gyima és Bella szalad ki a házból.


GYIMA   Baj van, Inna Szergejevna! A vendégeket megint elfogta a szomjúság. 
BELLA (újabb üvegeket tesz Gyima tálcájára)    Ez minden! Többre ne számítsanak! 
GYIMA   Bor maradt még. 
BELLA   Bort a végén adunk. Vidd, és kérlek, el ne ejtsd.


Gyima elviszi az üvegeket.


Apa nem került elő? 
SNEJDER (zavartan)    Biztosan mindjárt itt lesz...


Bella vállat von, és visszamegy a házba.


INNA   Jól nézel ki a Lavrikoddal, Snejder.
SNEJDER   Lehet, hogy közben már visszatért a szerkesztőségbe. Kivel beszéltél telefonon?
INNA   Tamara Nyikolajevnával. Mind a ketten már kora reggel visszajöttek a városba.
SNEJDER   Aztán?
INNA   Én nem szeretek annyit kérdezősködni, Borisz.
SNEJDER (rövid hallgatás után)    Hanem tudod, azért mégis haragszom rá.
INNA   Végre!
SNEJDER Kétségtelen, hogy kissé furcsán alakult a mai nap. Egyébként, a tegnapi is. Lavrikot láttam a kikötőben, de aztán nem szálltak be a szárnyashajóba. Egyedül jöttem. Pedig úgy terveztük, hogy együtt utazunk.
INNA   Szegény, szegény Snejder... úgy beszélsz, mint egy megcsalt, elhagyott feleség...
SNEJDER (óvatosan) Lavrik igazán több figyelmet érdemelne a részedről... több gyengédséget. Olyan érzékeny... Én a te helyedben elgondolkodnék.
INNA   Érdemes? Ő szeret engem, én szeretem őt. Minden rendben van, Snejder.
SNEJDER   Hátha nincs.
INNA   Azt akarod, hogy Rómeó és Júliát játsszunk, a mi korunkban ? Semmit sem kell eltúlozni.


Az utca felöl Kovaljov nyit be a kertkapun.


KOVALJOV Az üres üvegek számából ítélve, alaposan elkéstem. (Nyugtalanul.) Én meg... tudja isten, miért, babát vettem Bellának ajándékba. Biztosan butaság.
INNA   Nem, dehogy...
SNEJDER   Lavrik nem volt benn a szerkesztőségben?
KOVALJOV (aggodalmasan)    Hát itthon sincs? (Irmához.) És te mit szólsz ehhez?
INNA (fanyar mosollyal)    Élek még, amint látod.
KOVALJOV (aggodalmasan pillant a ház felé)   Sokan vannak nálatok?
INNA   Tizenketten... Gyima és Bella barátai.
KOVALJOV (rövid hallgatás után) Furcsán érzem magamat ma az emberek között. Valahogy olyan merőn néz rám mindenki. Túlságos figyelemmel... Mintha még el is húzódnának tőlem... Kerülik a tekintetemet. Még a szerkesztőségben is.
INNA   Csak fáradt vagy... Lavrik csavarog, te meg dolgozol.
KOVALJOV Különös... (Megtetszik neki ez a szó.) Igen, különös! Mintha körülöttem mindenki tudna valamit, amit én nem tudok... Miért hallgattok?


Galeckij jelenik meg. Izgatott. Sőt ideges.


GALECKIJ Kérem, nézzék el, hogy késtem. Meglehetősen... mozgalmas nap volt ez a mai. A házigazda nem volt itthon?
KOVALJOV (élesen)    Még nem érkezett meg.
GALECKIJ   Maga is itt van, Alekszej Georgijevics? Rosszkedvű?
KOVALJOV   Nincs ínyemre ez a hang, Igor.
GALECKIJ   Nem tájékoztattak rossz hangulatáról. A jövőben majd tekintettel leszek rá.
KOVALJOV Hetet-havat összehord... a szerkesztőségben pedig teljes az anarchia. Háromszor is szükségem lett volna magára, de egyszer sem tudtuk megtalálni. Palcsikov nem elég magának... Örökösen holmi homályos ügyekkel van elfoglalva. Örökösen! Megint hallgat?
GALECKIJ   Néma tisztelettel hallgatom a főnökség utasításait.


Kovaljov merőn nézi Innát, aztán gyorsan bemegy a házba.


INNA   Ki tudja, mit műveltek ezzel az emberrel! (Utánamegy.) 
GALECKIJ (Kovaljov után néz)   Nicsak, milyen nyugtalan... 
SNEJDER (némi szünet után)    Történt valami? 
GALECKIJ   Kovaljovval bajok vannak. (Besiet a házba.)


Snejder lassú léptekkel utánuk indul. A kertben senki. A házból taps hallatszik, aztán csend támad, gitár szólal meg, egy női hang elcsépelt dalocskát énekel. A kertajtóban Palcsikov jelenik meg. tétován belép a kertbe, az éneket hallgatja. Bella és Gyima lép ki a házból, tányérokat hoznak ki, az asztalra rakják, észre sem veszik Palcsikovot.


BELLA (megfogja Gyima kezét) Ez így lesz mindig? Ilyen jó lesz?
GYIMA (átöleli)    Mindig. 
BELLA   Nem is merem elhinni. 
GYIMA   Hidd el.


Kézen fogva beszaladnak a házba. A sötétben is látszik, hogy Palcsikov mosolyog. A dalnak vége. Újra taps csattan fel. Palcsikov lassan a ház felé indul. A veranda lépcsőjén Snejderbe ütközik.


SNEJDER (minden látható ok nélkül megöleli)    Őrült vagy. 
PALCSIKOV   Valószínűleg.
SNEJDER    Egész nap kerestek telefonon a szerkesztőségből. 
PALCSIKOV   Borisz... énrám már jelző sincs. 
SNEJDER   Tréfálsz?
PALCSIKOV   Dehogy.
SNEJDER   Hol voltál?
PALCSIKOV   Hol — magamban. Ilyen hely is van.
SNEJDER   Mi az — gúnyolódol velem?
PALCSIKOV   Nem én. Csupán vannak olyan pillanatok, Borisz, amikor az embernek szembe kell néznie önmagával. És döntenie.
SNEJDER   Tegyük fel. Tegyük fel, Lavrik. (Egy darabig hallgat.) És döntöttél? 
PALCSIKOV (szemérmes mosollyal)    Nem.


Inna lép ki a házból, meglátja a két férfit.


SNEJDER (Palcsikovra mutat)   Lavrik.
INNA (férje vállára teszi a kezét)    Kellemesen töltötted a napot?
SNEJDER   Vívódott, Inna.
INNA (mosoly nélkül)    Megesik vele néha. (Kis szünet után.) És hol vívódtál?
PALCSIKOV Elmentem egész napra a szovhozba, Burjatovhoz. „Hagyj most engem — mondom neki -, menj a dolgaid után." Elment, én meg lehevertem a szénába. Ott feküdtem.
SNEJDER (Irinához)   Töprenkedett, érted?
INNA   Bella már nyugtalankodott miattad.
PALCSIKOV Hoztam neki Burjatovtól egy kiskutyát. Okosnak látszik. Ki tudja, lehet, hogy a kutya emberibbé tesz bennünket: van, akinek a szemébe nézzünk. Egytől egyig remek emberek vagyunk, de valahogy úgy élünk, hogy sohasem nézünk egymásra. (Elmosolyodik.) Azt hiszem, az emberek főleg azért szoktak boldogtalanok lenni, mert körülöttük mindenki rettenetesen elfoglalt. Futunk, szaladunk valahova, sürgünk-forgunk, győzünk - „csak álmodjuk a nyugalmat". És ennek örülünk... Aztán hirtelen egyedül maradunk, magunkat is, egymást is elveszítettük a nagy sietségben.
INNA (a ház felé indul, a veranda lépcsőjén visszafordul) Lehet, hogy így igaz. Igazság. .. nagyon sokféle van.
SNEJDER   Nem hiszem, hogy igazad van, amikor őt vádolod, Lavrik.
PALCSIKOV (ránéz) Furcsa... Milyen csodálatos képességgel rendelkezhet ez az asszony, ha két férfi sem tudja nélküle elképzelni az életét, pedig mindegyik iránt közömbös, akárcsak irántam.
SNEJDER   Hátha nem.
INNA (visszatér) Ne zavard a vendégeket, egyél a konyhában. Készítettem valamit, amit szeretsz.
PALCSIKOV   Köszönöm. (A kertajtó felé indul.)
INNA   Hová mégy?
PALCSIKOV A szomszédba. Reggel náluk hagytam az irattáskámat. Nem akartalak benneteket felébreszteni. (Elmegy.)
SNEJDER   Mégis... Azért mégis kitűnő ember ez a Lavrik.
INNA   Biztosan, Borisz. És két év múlva táncolhatsz majd az ezüstlakodalmunkon.
SNEJDER   És ha nem táncolok?
INNA Mit tehetünk? Ő szabad, mehet, ahová akar. (Fanyar mosollyal.) Joga van hozzá. (Most először emelt hangon.) Nem sajnálom!
SNEJDER   Tévedésben vagy. Nélküle aligha tudnál élni. Képzeld csak el.
INNA (merően néz rá) Derék ember vagy, Borisz... Igazán derék. Nem gondoltam, hogy ez ennyire szembeötlő. Csillagos ötöst érdemelsz az éleslátásodért. Különben — ostobaság az egész. (Hirtelen szigorú lesz az arca.) Csak attól félek, hogy a vendégek sokáig ittfeledkeznek, és én nem leszek formában a holnapi próbán.


Inna, nyomában Snejderrel, a verandára megy. A házban magnetofon szól, kezdődik a tánc. Az utca felől Tamara Nyikolajevna és Mihno jelenik meg.


MIHNO   Tele a ház vidámsággal... Úgy látszik, semmi ok a nyugtalanságra.
TAMARA   Azért mégis... Menjen előre, kérdezze meg, mi van Lavrentyij Jegoroviccsal.
MIHNO  (határozatlanul)    Együtt is bemehetnénk.
TAMARA   Vologyenka... (Elmosolyodik.) Nekem ez most nehéz lenne...
MIHNO (zavarban) Igaz... Ma a próbán egyáltalán nem ment a munka. Egyrészt — elbocsátottak, másrészt — nem hagyhatom ott az együttesünket a legfontosabb szereplés előtt. Aztán most még ezek a mendemondák Kovaljovról...
TAMARA Hát látja, Vologya... Mindent el kell mondanunk neki. (Halkan.) Különben... az is lehet, hogy valami baj történt vele.
MIHNO Jó, megyek... Persze, persze, értem, most a legkisebb gondja is nagyobb nálam. És mégis... akármilyen furcsa, majdnem nyugalom van bennem. (Tréfálni próbál.) Meg kell említenem, hogy a közeljövőben a feleségem lesz. Csábító kilátás, igaz?
TAMARA   Hogyne volna, Vologyenka... Megvárom itt, a kertajtónál.


Mihno a ház felé indul. Tamara Nyikolajevna megáll a világos ablakok alatt, hallgatja a zenét, aztán a kert meg nem világított részébe húzódik. Gyima szalad ki a házból, nyomában Bella.


BELLA   Miért viszed a ballonodat? Gyere vissza, Gyimka!
GYIMA (visszafordul)    Azt már nem! Ránéztél!
BELLA   Nem... (Kitépi a kezéből a ballonját.) Egyáltalán nem néztem rá.
GYIMA   Szavadat adtad, hogy nem fogsz ránézni, mégis ránéztél. Add ide a ballonomat!
BELLA   Nem adom. Őrült vagy!
GYIMA   Legyek őrült! Ránéztél!


Eltűnnek a kert mélyében. A kertajtón Palcsikov lép be. Tamara tétova mozdulatot tesz feléje. Ebben a pillanatban Sztyepan lép ki a házból.


SZTYEPAN (meglátva apját)    Előkerültél?
PALCSIKOV   Elő.
SZTYEPAN Miért nyugtalanítod a népet?
PALCSIKOV   Többet nem teszem.
SZTYEPAN   Fura alak vagy.
PALCSIKOV   Nem, nem vagyok fura alak.
SZTYEPAN   Én meg azt mondom, hogy az vagy.
PALCSIKOV   Nem vagyok fura alak.
SZTYEPAN   Ilyen napon eltűnni! Anyám nem leli a helyét.
PALCSIKOV   Tudod... elvonultam gondolkodni.
SZTYEPAN   Miről?
PALCSIKOV   Rólad. Snejderről. Kovaljovról. Magamról is.
SZTYEPAN   Érdekes volt?
PALCSIKOV   Meglehetősen. Néha érdekes dolog gondolkozni.
SZTYEPAN   És sok mindent kigondoltál?
PALCSIKOV   Elég sok mindent.
SZTYEPAN   És nem oldottál meg semmit, ugye?
PALCSIKOV   Nem oldódik meg, öregem.
SZTYEPAN   Rosszul áll a szénád.
PALCSIKOV   Rosszabbul nem is állhatna.
SZTYEPAN   Négy napig csavarogtál... Egyenesen hiányoztál.
PALCSIKOV   Eh, hazudsz...
SZTYEPAN   Nem, igazán... Te legalább megnevettetsz néha. (Felordít.) Jaj! Már megint belém csípsz! Haszontalan! Gyerünk a konyhába — anyám pompás fogást csinált neked a maradékokból. (Átöleli apját, s bevezeti a házba.)


Tamara egy darabig a fák alatt álldogál, aztán nyugodt léptekkel kisétál a kertből és eltűnik a sötétségben. A házból Mihno lép ki.


MIHNO (körülnéz)    Tamara Nyikolajevna... hol van? (A kertajtóhoz szalad.) Tamara Nyikolajevna!.. (Leszalad az utcára.)


Palcsikov siet ki a házból, nyilván meghallotta Mihno hangját. Áll, a sötétséget kémleli. A házból most kilép Galeckij.


GALECKIJ   Végre! Mégiscsak megkerültél... Szívdobogva vártalak.
PALCSIKOV (fáradtan)    Üdv, Igor.
GALECKIJ   Ébredj, ébredj, barátom. Óriási arányú események zajlanak nálunk.
PALCSIKOV (fanyar nevetéssel)    Már megint történt valami?
GALECKIJ Fogódzkodj meg: a cikkünkkel kapcsolatban minden vonalon lefújták a riadót. Kovaljovra kegyetlen csapást mértek.
PALCSIKOV   Te... Mihno cikkéről beszélsz?
GALECKIJ Persze! Tegnap éjjel egészen privát úton megtudtam, hogy az elsőtitkár, amikor a cikkünket elolvasta, utasítást adott, hogy azonnal vizsgálják ki az ügyet. Ma reggel telefonált a szerkesztőségbe és sürgősen magához hívatott.
PALCSIKOV   Miért nem Kovaljovot?
GALECKIJ Kovaljov álláspontját ebben az ügyben nem ismeri... Egyszóval, éppen én voltam az az ember, akire szüksége volt. Megjelentem magas színe előtt, Tamarától magammal vittem az egész dokumentációt, amit ti szereztetek Kalinovban. Elolvasta, helyeselte a cikkünket, és nem titkolta, hogy Kovaljov álláspontja felháborítja... Boldog vagy, remélem?
PALCSIKOV   Nem tudom... Nem.. . (Lassan.) Itt valami nincs rendjén.
GALECKIJ Többet mondok! Vizitem után elég gonosz kis anyagot fabrikáltam össze, átadtam az Izvesztyija tudósítójának, s az bediktálta Moszkvának... Ne haragudj, téged kiemelt helyen említettelek.
PALCSIKOV (élesen)    Mi van a cikkben?
GALECKIJ A kritika elfojtásának valamennyi ténye a területi vébéelnök és személy szerint Jarcev elvtárs részéről. Az elsőtitkár mindennel egyetértett, Lavrik. (Kis szünet után.) No és, persze, nem titkolhattam el a főnök helytelen intézkedéseit... Mihno elbocsátását, a neked címzett fenyegetéseket.
PALCSIKOV   De hiszen te ellenezted a cikket... Nem javasoltad a közlését.
GALECKIJ (mosolyogva) Nem elleneztem nagyon erélyesen, barátocskám, csak úgy tessék-lássék. Vagy nem így volt?
PALCSIKOV (dühösen) És ha az első titkár ellene lett volna a cikknek? Gondolkodás nélkül megírtad volna az ellenkezőjét? Nem is próbáltad volna megmagyarázni a dolog lényegét?
GALECKIJ (vidáman)    Honnan tudjam! Honnan tudjam, Lavrik?
PALCSIKOV (majdnem gorombán)    Kovaljov... tud mindent?
GALECKIJ   Hasonló esetekben a vesztesek tudják meg utolsónak az igazságot.
PALCSIKOV   Ott voltál mellette, és nem mondtad meg neki ezt az igazságot?
GALECKIJ   Hogy mondtam volna... meg aztán minek? Félek, kérdéses, hogy itt maradhat-e a lapnál. 
PALCSIKOV   Igor, kedvesem... Nem gondolod, hogy bizonyos értelemben alávaló ember vagy?                                       
GALECKIJ (eltöprengve)    Nézd csak... (Szemérmesen elmosolyodik.) Azt hiszem, az ember sokszor megáll és elgondolkodik magáról: jó-e, vagy rossz? (Nyájasan.) Én még ráadásul meg is érdemlek némi jóindulatot — ellenséged leverve, és ezt a győzelmet nekem köszönheted. 
PALCSIKOV   Csúf helyzet... Csúf helyzet...


A házból Kovaljov lép ki, észreveszi őket.


KOVALJOV (odamegy Palcsikovhoz) Mai viselkedésedre nincs magyarázat, Lavrentyij... De nem ez a lényeg. A fegyelem teljesen felbomlott a lapnál, ezt nem tűrhetem tovább... A kétes jellegű cikkek közlésének vége... Mihno el van bocsátva! Remélem, ez elég emlékezetes aktus lesz mindnyájunk számára.


Palcsikov Kovaljov mellé lép, átöleli.


Mi van veled, Lavrik?
PALCSIKOV (Galeckijnak, nyugodtan)    Most pedig mondj el neki mindent. 
GALECKIJ (nem mindjárt)    Alekszej Grigorjevics... Valószínű, hogy a napokban megjelenik a lapunkról egy cikk az Izvesztyijában, és élesen bírálja személy szerint magát. A nevemet nem lett volna helyénvaló aláírni, de a kezdeményező én vagyok. Én! Azt akartam, hogy tudja.


Kovaljov letaglózottan hallgat.


PALCSIKOV (Galeckijra néz) Nicsak, hogy elsápadtál. Ez különben jó jel. (Nagyon lágyan.) Így hát, Igor, ma a küszöbre értél, és félek, semmi nehézségedbe nem kerül, hogy át is lépd, és végre igazán aljas emberré válj. Vagy visszafordulsz. Visszafordulsz, kedvesem, ami talán nem is olyan egyszerű - és emberré válsz. (Egy darabig hallgat.) Vedd ezt jól fontolóra. Most menj.


Galeckij némán elmegy.


KOVALJOV Mi... Mit jelent mindez?
PALCSIKOV  Bajban vagy, Aljosa. Akármilyen keserves, meg kell mondanom...


TIZEDIK KÉP
AUGUSZTUS HUSZONNEGYEDIKE, CSÜTÖRTÖK


Volga-part. Csöndes este. Most megy le a nap. Kis domb, rajta pad. Lent a kikötő. Időnként muzsika foszlányai, hajóindulás előtti zajok hallatszanak arról. A pad előtt Tamara áll és Palcsikovot nézi, aki a dombon felfelé igyekszik hozzá.


PALCSIKOV   Jó estét!
TAMARA   Jó estét!
PALCSIKOV (mosolyogni próbál)    Hát itt vagyok, hogy elbúcsúzzam magától.
TAMARA (mégiscsak mosolyog) Végre. (Megállapítón.) Eljött, hogy elbúcsúztasson. Köszönöm.
PALCSIKOV   Nem csak azért.
TAMARA (nem mindjárt) Nagyon hálás vagyok, Lavrentyij Jegorovics, amiért segített nekem és szinte gondolkodás nélkül jóváhagyta a felmondásomat.
PALCSIKOV   Semmiség.
TAMARA   És nem faggatózott.
PALCSIKOV   Nincs miről faggatóznom. (Egy kicsit hallgat.) Mikor indul a hajója?
TAMARA   Tizenöt perc múlva.
PALCSIKOV   Tizenöt perc... Milyen sok időnk van még!
TAMARA   Nagyon sok.
PALCSIKOV   Mefisztó hol van?
TAMARA   A kikötőben, Vologyával. Katya is ott van... a csomagokkal.
PALCSIKOV   A kedves kis Katyikotova.
TAMARA   Nagyszerűen pótol majd engem. Nem kell nyugtalankodnia, Lavrentyij Jegorovics.
PALCSIKOV (fanyar mosollyal)    Úgy gondolja?
TAMARA Két napig magyaráztam neki a maga dolgait. Emlékszik, amikor beteg voltam, egy egész hétig helyettesített.
PALCSIKOV   Egyszóval, minden a legnagyobb rendben!


Megszólal a hajókürt. 


TAMARA   Az első jelzés.
PALCSIKOV   Igen. Még csak az első. (Hallgat egy kis ideig.) Majd emlékezzen ránk néha, egy-egy szabad percében.
TAMARA (ő is hallgat egy ideig)    Maguknál most sok változás lesz. Ha az Izvesztyijában megjelenik a cikk, Kovaljov aligha maradhat. 
PALCSIKOV   Mindent megteszek, hogy maradhasson. Hanem Galeckij elhagy bennünket. Végre rászánta magát, hogy elszökik a mamája ebédjei elől. Mulatságos volna a jövőbe látni — mi történik majd ezzel a fiatalemberrel. 
TAMARA   Reméljük a legjobbakat. 
PALCSIKOV   Adja isten. (Nem tud tovább uralkodni magán.) Melyik városba készül? Van ott valakije?
TAMARA   Azt hiszem, nem érdemes megmondanom a város nevét. Nem érdemes. 
PALCSIKOV   Nagyszerű nő maga, kedves Tamara Nyikolajevna. Én is azt hiszem, hogy nem érdemes... 
TAMARA   Kár haragudnia. Egyet higgyen el: akárhol telepszem le, újságnál fogok dolgozni. (Egyszerre érthetetlen izgalom lesz úrrá rajta.) Volt egy erdő Kalinovban — és lesz is. (Makacsul.) És lesz is. Munka után kimennek oda az emberek és felüdülnek. 
PALCSIKOV (elmosolyodva)   A göngyölegraktár pedig ott lesz, ahol lennie kell. Nem, nem... Mégiscsak nagyszerű nő maga. Emlékszik arra a napra, amikor Vologya behozta azt a kalinovi levelet? Maga nem engedte akkor, hogy akár csak egy parányit is félrelépjek. 
TAMARA   Félre? 
PALCSIKOV   Félre. Magamtól.
TAMARA   És jól tettem, hogy nem engedtem. Most már nem lesz, aki ne engedje. A cinkosom szökésben van. (A kikötőből hallatszó zenére figyel.) Hallja?... Hallja?... Nem mulatságos? A kalinovi keringő!
PALCSIKOV   Azzal a De Funes-sel táncolta...
TAMARA   Istenem, milyen nevetségesen festett maga a görbetükör-szobában! 
PALCSIKOV   Estére meg neves cirkuszművészek lettünk. Egyetlen estére... csak egyetlen estére lettünk azok, Tamara! 
TAMARA   És a maga vegyeskörete... Jó volt legalább?


Megszólal a hajókürt.


PALCSIKOV   Még csak a második. Csak a második...
TAMARA (halkan)   Ne tréfáljon.
PALCSIKOV   Nem tréfálok. Rettenetes, de nem tréfálok.
TAMARA   Indulnom kell.
PALCSIKOV   Nézze, ő jön ott! Hihetetlen! Ő az!
TAMARA   Ki?
PALCSIKOV   De Funes.


A kalinovi étterem Vendége lépked sietősen a kikötőbe vezető ösvényen.


VENDÉG   Bocsánat... nincs véletlenül gyufájuk?
PALCSIKOV   Parancsoljon.
VENDÉG (Tamarára pillant)    Nem lehet... ez maga?
TAMARA   Ez én vagyok.
VENDÉG   Hát ez páratlan! (Felindulva.) Találkoztunk. Jól emlékszem mind a kettőjükre. Mennyit nevettek akkor... (Meglátja a kis bőröndöt Tamara kezében, Palcsikovra pillant.) Búcsúztatja a feleségét?


Palcsikov hallgat.


TAMARA  Úgy van.
VENDÉG   Akkor még találkozunk. (Széttárja a karját.) Sietek. (Elsiet a kikötő felé.)


Megszólal a hajókürt.


TAMARA   A harmadik...
PALCSIKOV (odaugrik hozzá, megfogja a kezét)    Isten veled!
TAMARA   Isten veled!
PALCSIKOV   Vége!
TAMARA (gyorsan)   Emlékszem mindenre... Mindenre, amit mondtál... (Halkan.) Arra is, hogy választ követelsz magadtól. Minden éjszaka. 
PALCSIKOV (majdnem kiáltva)   Vége, vége!... Mindennek! Szaladj hát! 
TAMARA (futva indul lefelé a dombról, visszafordul Palcsikov felé)    Látod... megjegyeztem!(Leszalad.)


Besötétedett. Palcsikov a dombon áll és lefelé néz a Volgára. Snejder bukkan fel, lassú léptekkel Palcsikov felé tart.


SNEJDER   Lavrik... ide nézz, Lavrik, milyen csodálatos töltőtollat szereztem neked. 
PALCSIKOV (nézi a töltőtollat, de nem látja)    Biztos vagy benne, hogy csakugyan jó toll? 
SNEJDER   Ez Parker, Lavrik... Valódi Parker... esküszöm! 
PALCSIKOV   Igazán? No, akkor most már minden rendben van. (Halkan.) Baj van, Borisz. Egyszerűen: baj van. Soha életemben nem éreztem még ilyen fájdalmat. 
SNEJDER (bizonytalanul)    Ugyan, miért túlzol? 
PALCSIKOV   Nem, mégis gyönyörű ez. Majd megszakad a szívem. Milyen gyönyörű ez, Borisz.


Végre vidám induló zendül fel, a zeneszó egyre közeledik, majd lent lassan elúszik a hajó, fényei körös-körül mindent bevilágítanak.


SNEJDER   Végre is, ha már erről van szó, te is válthattál volna jegyet erre a hajóra. 
PALCSIKOV (lassan)   Lehet... Mégis... Itthagyni benneteket? Nem, Snejder, van valami, ami tiltja, hogy így cselekedjem. 
SNEJDER   És mi az a valami ? 
PALCSIKOV   A bűntudatom előtted... meg Aljosa előtt. Most már nincs jogom elhagyni Innát... Árulás volna — és nem csak őt árulnám el, hanem téged is, meg Aljosát. 
SNEJDER   Ertem... értem... értem... PALCSIKOV (hevesen)    Hallgass... (Erőt véve magán.) Ennek semmi értelme. Semmi értelme, tudod? (Váratlan mosollyal.) Valószínűleg azért maradtam itt, hogy jókedvre derítselek benneteket... Hiszen nélkülem gyalázatosán unalmas volna. 
SNEJDER (valami okból dühre gerjedve)    Eredj az ördögbe, tudod? 
PALCSIKOV   Azt hiszed, tréfálok? Nem tréfálok én... Nem értesz te semmit a világon, te buta Snejder, te... No, tápászkodj föl a padról, és gyerünk Kovaljovhoz. 
SNEJDER   Még mit nem... 
PALCSIKOV   Nem tetszik nekem, hogy nem érzel iránta kellő rokonszenvet, Borisz Iszajevics. Hidd el, kár: kitűnő konyakot tart... És nagyon egyedül van most. Talán csak én tudom, mennyire egyedül. Segítenünk kell rajta... Gyerünk Kovaljovhoz, Boriszka!


RAB ZSUZSA fordítása


Néhány szó Alekszej Arbuzovról:


Alekszej Arbuzov [Moszkva, 1908-1986] a mai szovjet drámairodalom „doyen"-je, az úgynevezett csehovi vonal egyik legkitűnőbb képviselője. Sok minden hasonlítja Csehovhoz, elsősorban lírai hangvétele és konfliktusainak jellege.
Arbuzov dramaturgiájában a csehovi hagyományok már első jelentős darabjától, a Tányától (1938) kezdve kimutathatók, s azok eddigi legutolsó drámájáig, a Kegyetlen játékig (1978) szinte minden színpadi művében előbukkannak. A csehovi mag különféle formákban lehet jelen a drámáiban, például úgy, hogy általában homályos és nehezen kivehető a darab fő konfliktusa, hogy nemegyszer hiányoznak a szereplők közti éles ellentétek, hogy a párbeszédek, akárcsak Csehovnál, szaggatottak, mindenki mondja a magáét, mintha a hősök nem egymásra, hanem csak saját magukra figyelnének. Ez nyilvánul meg a monológok és dialógusok lírai hangszerelésében, s abban, ahogy az író felépíti a darab jeleneteit, felvonásait. (Hekli József: Vázlat Arbuzov drámáiról c. tanulmányát, amelynek első passzusát itt idéztem, bár nem a Szovjet Irodalomban, hanem a Színház c. folyóiratban jelent meg, az arbuzovi dramaturgia mélyebb megértése végett holnapi bejegyzésként közzéteszem. - B. Ivanuska)


(Forrás: Szovjet Irodalom, 1977 / 8. sz., 67-84. oldalak)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése