2015. október 21., szerda

"Galamejnek, testvér, van sütnivalója..." (két nyelven)

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН
Электричество
Из серии «Сказки»


Borisz Kusztyodev portréja az íróról
У слесаря Галамея в поясницу вступило: мочи нет, одолел ревматизм этот самый окаянный. Галамей и то, и другое, и на пороге ему баба поясницу обухом секла, и мазево всякое - ничего толку. Уж и за что взяться, не знает.
А тут сосед какой-то возьми да и накапай ему в мозги про электричество: одно-де тебе и осталось лекарство - электричество от всех болезней может.
Утром чем свет Галамей взбодрился: одной рукой за поясницу, другою - сапог натягивает.
- Ты куда же это ни свет ни заря? - баба галамеева спрашивает.
- А электричеством, - говорит, - лечиться  пойду.  Одно  мне только теперь и осталось.
- Ой, батюшка, ты бы как полегче, дело-то такое - умеючи  надо. Ты  бы  сперва к доктору. -
- Дура-баба:   а   звонки   электрические кто на почте наладил?
- Ты-ы, батюшка...
-  Ну, то-то. И без доктора, мол-ка, управлюсь. У Галамея брат, своя башка на плечах.
Взвалил проволоки медной круг-и пошел. Посередь самой Тамбовской остановился, штаны расстегнул, проволокой себя пониже пояса обмотал, а на другом конце крючочек сделал - и ждет. А рань еще, камни розовые, ставни закрыты, мальчишки в белых фартуках на головах корзины несут. И самый первый трамвай через мост гудит.
Услыхал Галамей, изловчился, накинул крючок на самый на трамвайный провод: ну-ка, господи благосло...
Ка-ак его шкрыкнет электричество это самое, заплясал, скрючило в три погибели - и наземь свалился.
Ну, тут, конечно, шум, гам, кондуктора, пассажиры выскочили, оттащили Галамея. За доктором. Тёр-тёр, кой-как оттёр доктор Галамея, открыл Галамей один глаз.
- Ну, как? - доктор спрашивает. - Как чувствуете?
-  Ничего, - говорит, - не чувствую. Вылечился, слава тебе, господи.
И богу душу отдал.

1917 год


JEVGENYIJ ZAMJATYIN
Villanyozás
A Mesék sorozatból

Galamej lakatos derekába beleállt a fájás: szörnyen elgyötörte az az átkozott reuma. Galamej próbálta ezt is, azt is, az asszony csapkodta is a derekát a küszöbön a fejsze fokával, kente is mindenfélével - semmi látatja sem volt. Már azt sem tudta, mihez kezdjen.
Ekkor valamelyik szomszéd fogta magát, és telecsöpögtette az agyát a villanyozásról szóló mendemondákkal: neked már csak egy orvosság maradt - azt mondja -, a villanyozás minden betegség ellen használ.
Reggel, még pitymallatkor felébredt Galamej, az egyik kezével a derekát fogta, a másikkal a csizmáját igyekezett felhúzni.
-  Ugyan hová mégy a hajnalok hajnalán?
- kérdezi Galamej felesége.
- Megyek, hogy villanyozással gyógyítsam magamat. Nekem most már csak az maradt.
- Jaj, lelkem, ne olyan hevesen, ez olyan dolog,   hogy   ügyesen   kell   csinálni.   Elébb a doktorhoz menj.
-  Buta asszony! Hát ki szerelte fel a villanycsengőket a postán?
- Te-e, lelkem...
-  No hát ez az! Én doktor nélkül is boldogulok, azt mondom. Galamejnek, testvér, van sütnivalója.
A vállára kanyarított egy karika rézdrótot
-  és nekivágott. A Tambovszkaja közepén megállt, kigombolta a nadrágját, és az öve alatt körültekerte magán a drótot, a másik végén meg egy kis kampót csinált - és várt. Még  korán  van,  rózsaszínűek a kövek,  az ablakvédőtáblák   még  zárva  vannak,  fehér kötényes fiúk meg kosarakat visznek a fejükön. És a legelső villamos dübörög a hídon.
Meghallotta ezt Galamej, feltalálta magát: közvetlenül a villamosvezetékre dobta a kampót: no, Uram, áldj...
Ho-ogy pörkölt végig rajta az a bizonyos villamosság! Táncolni kezdett, hétrét görnyedt, és a földre zuhant.
No persze rögtön lárma, zaj támadt, a kalauzok, az utasok kiugrottak, félrecipelték Ga-lamejt. Doktorért szaladtak. Dörzsölte, dörzsölte, úgy-ahogy életre dörzsölte Galamejt a doktor; Galamej felnyitotta fél szemét.
- No, hogy van?-kérdezi a doktor. - Hogy érzi magát?
- Semmit sem érzek - mondja. - Meggyógyultam, hála, teneked, Uram!
És visszaadta lelkét az Istennek.

1917

MAKAI IMRE fordítása


Néhány szó Jevgenyij Zamjatyinról

Jevgenyij Ivanovics Zamjatyin [Евгений Иванович Замятин] (1884. január 20./február 1., Lebegyija – 1937. március 10., Párizs) orosz regényíró, elbeszélő, drámaíró, műfordító. Apja ortodox pap volt, anyja zenész. A fiatal Jevgenyij 1902 és 1908 között Szentpétervárott tanult mérnöknek, ott csatlakozott a bolsevikokhoz. Részt vett az 1905-ös mozgalmakban, amiért száműzték, ám titokban visszatért Pétervárra, majd 1906-ban Finnországba távozott, és ott fejezte be tanulmányait. 1911-ben visszatért Oroszországba, újra száműzték. 1913-ban amnesztiát kapott. Később Angliában dolgozott. Az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalmat még lelkesedéssel fogadta, lapokat szerkesztett. Ám a bolsevik cenzúra miatt keményen bírálta a rendszert.1920-21-ben írta meg Mi c. utópisztikus regényét, mely a totalitárius államról szól. Első kiadása a szovjet cenzúra miatt csak Angliában jelenhetett meg, 1924-ben; George Orwell 1984-ének modelljéül is szolgált. Írásai miatt üldözték, csak Makszim Gorkij pártfogása mentette meg a letartóztatástól. 1931-ben Sztálin engedélyezte Zamjatyin külföldre távozását. Szívroham következtében 1937. március 10-én Párizsban halt meg.

Forrás: Szovjet Irodalom, 1998 / 10. szám, 160-161. oldal.

*

A következőkben Danyiil Granyin A BÖLÉNY c. regényét kívánjuk folytatásokban közreadni

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése