2011. június 17., péntek

Kinek kellett a Sura fényképe?

NATALJA BARANSZKAJA
Rontás


Az egész azzal kezdődött, hogy valaki lelopta Sura Satrova fényképét a dicsőségtábláról. A dicsőségtábla a Zagorje elővárosában levő játékhangszer-gyár bejáratánál állt, a templomtornácon (a gyár ugyanis az elővárosi templom épületében működött), forgalmas, jól megvilágított helyen. És egészen új volt, akkor készítették.


Ki tehette? Kinek kellett Sura fényképe? Ha pedig kellett, miért nem kért képet egyenesen Surától? Csak erről töprengtek-tanakodtak az asszonyok mindhárom műhelyben, három napig egyfolytában.


Pelageja Ivanovna, az SZB-elnök, magához kérette Satrovát, és megkérdezte, nem tudja-e, kinek a műve lehetett a dolog. Sura csak vállat vont. Erre a kérdésre nem tudott válaszolni. Ekkor Pelageja Ivanovna megkérte, hogy menjen el újra a fényképészhez. Nem állhat ott a tábla üres hellyel a közepén, ez igazán nem való. Satrovának, az élmunkásnak, ott kell lennie ezen a táblán.


Sura már öt éve dolgozik a játékpianínó-, zongora- és balalajkaosztályon. Festi a billentyűket, a hangszerek fedelére ráírja a „Lenne bár mindig napfény" kezdetű dalocska kottáját, a balalajkára meg virágokat rajzol. Nagyon finom, pontosságot és kézügyességet igénylő a munkája, és ő kitűnően is végzi. Szükség esetén szívesen elvállal más feladatot is. Megtanulta az egész gyártási folyamatot: a furnér felfűrészelésétől egészen addig, míg rá nem ütik a kész darabokra a „Zagorjev" márkajelet.


—  Most menjek és a magam pénzén fényképeztessem le magamat? — komorodott el Sura. Nem volt fukar, de a pénzzel csínján kellett bánnia. Egyedül neveli a fiát és a tartásdíj bizony kevés.


—  Mit tegyünk, Sura, a tábla sokba került, amit kiutaltak, azt rá is költöttük. Csináltasd meg a képet a magadéból, majd valahogy kárpótollak. Pénzt nem adhatok — de lecsúsztathatod. Olyan frizurát csináltass, mint azon a képen volt. És nézz bele egyenesen a gépbe. Minél komolyabban és szigorúbban. A dicsőségtábla fontos társadalmi ügy. Itt nincs helye a nevetésnek.


Pelageja Ivanovna nem véletlenül tette ezt a célzást: az eltűnt fényképen Sura egy picikét mosolygott.


Sura megígérte, hogy teljesíti Pelageja Ivanovna valamennyi kérését. Igaz, nem túl szívesen. De ha már megígérte, akkor meg is teszi. Mert Sura — önálló nő. Egyedül neveli a fiát. Pedig nagyon szép. És ezt mindenki látja. Még azt is kisütötték, hogy hasonlít a szépséges argentin színésznőre, Lolita Torresre. Ezen a nyáron Lolita a Szovjetunióban járt, fényképeivel tele voltak a lapok. Az újságok táblája pedig ott állt mindjárt a dicsőségtábla mellett. És valaki észrevette, hogy a két nő hasonlít egymásra. Csak egynek kellett elkezdenie, a többiek már ismételgették. Surát ez a legkevésbé sem érdekelte, épp elég dolga volt, több is a kelleténél.


Vovka, a fiacskája, most töltötte be a hetedik évét, a napokban kezdett iskolába járni. Sura mindössze tizenhét éves volt, amikor egy táncos szórakozóhelyen megismerkedett egy kiskatonával, belehabarodtak egymásba és, ahogyan később Sura mostohaanyja mondogatta, „addig-addig táncoltak, míg csak meg nem lett az eredmény". Sura félt a mostohájától. Ha az anyja élt volna, talán minden másképpen alakul. De hogyan vallhatta volna be a dolgot a mostohájának? Az apjával pedig ilyesmiről nem beszél az ember. Sura tehát egyre húzta-halasztotta a dolgot, míg aztán késő nem lett. És szült.


Nem kergették el otthonról. De, természetesen, megszégyenítették, ezt mindenki láthatta. Nem segítettek később a gyerek gondozásában sem. Így aztán Vovka háromhónapos korában bölcsődébe került, de a nevelését teljes egészében Sura vállalta magára.


Nehéz sora volt Surának, hát megszokta a szigorú életet. Nem szédítették meg könnyelmű gondolatok, és ha esetleg mégis eszébe jutott ilyesmi, jól titkolta. Mint most is: alig, hogy eljött Pelageja Ivanovnától, eszébe jutott: hátha Szergej Hohlacsev űz tréfát azzal a fényképpel? Az asszonyoknak az a véleménye. Mindannyian azt tartják, hogy a képet Szergej vitte el. Jól esik ezt hallani. De Sura azt gondolja: nem, mégsem Szergej vitte el. A fiú ugyanis nemegyszer próbált már közeledni hozzá, és Sura mindannyiszor elküldte őt magától. Mert minden egyedül élő nő betartja Zagorje íratlan törvényét: ha már egyszer férj nélkül szültél, akkor kergess el magadtól messzire minden férfit. És Sura ellenkezés nélkül, nyugodtan betartotta ezt a törvényt. Mindig elküldte a fiút. Elképzelhető lenne mégis, hogy a göndör hajú Szerjozska — ez a vidám tréfacsináló, az összes lány vőlegényjelöltje — vitte el azt a fényképet? Nem, itt valami nincs rendjén. De Sura nem sokat törte ezen a fejét, mégis hamarosan megtudta, hogy mások mit gondolnak. 


Két napig készült a fényképészhez, harmadnapra megbetegedett. Megfázott. Fehérneműt vitt a folyóra öblíteni, a víz pedig hideg volt, hiszen már október közepe felé járt. Öt napig betegeskedett, azután pörsenéses szájjal, hidegrázósan ment be dolgozni újra.


Amikor Dunja néni, a gyár legidősebb asszonya meglátta, egyszeriben sopánkodni kezdett.


—  Jaj, lányom, mi történt veled? Először esett veled ilyen gyalázat. — Dunja néni le nem vette a szemét Suráról, a fejét csóválta és jelentőségteljesen kijelentette: — Nem történik ilyesmi ok nélkül, nem bizony!


De Surának nem volt ideje, hogy megkérdezze Dunja nénit, mit is ért ezen, mert munkához kellett látnia, alaposan összegyűlt a tennivalója.


Pelageja Ivanovna meg szemrehányást tett Surának: hát látod, nem mentél el rögtön a fényképészhez, most meg várhatunk, míg vissza nem nyered a normális külsődet.


Mit volt mit tenni — várni kellett. Végül elmúlt a hidegrázás. Sura frissen készült frizurával (előző nap fodrászhoz ment), teljes díszben jelent meg a munkahelyén. Megnyugtatta Pelageja Ivanovnát: munkából egyenesen a fényképészhez megy. De alighogy kilépett a kapun, a lépcsőn megrándította a lábát. Megcsúszott egy almacsutkán. Még jó, hogy Szergej Hohlacsev elkapta, és nem esett el. De a lábára nem tudott ráállni. Szergej kerített egy lécet, le is csiszolta, hogy föl ne sértse Sura kezét, majd elment vele a rendelőintézetbe autóbusszal. Hiszen az az elővárosi járat körbefutja a fél várost, át is kell szállni, utazhat-e hát egyedül a beteg?


Szergej ott ült Surával a rendelőben és várt: a sebészre mindig sokan várnak.


Sura kérte a fiút, hogy menjen el, küldje ide hozzá inkább Vovkát. De Szergej nem ment el. „Aztán majd Vovka cipel haza?" Sura meg egyre csak azt nézte, nem látja-e valaki, hogy Szergej vele van. A fiú megértette a dolgot, és azt mondta:


—  Ne félj, majd bekötöm a kezemet a zsebkendőmmel, mintha leharapták volna az ujjamat. 


Erre már Sura is elnevette magát: jól kitalálta Szergej, hogy leharapták, mégiscsak azt leste, hogy nem látja-e meg őket valaki. A fiú egész a házukig kísérte, de Sura a kiskapunál tovább nern engedte, inkább féllábon ugrált be.


Surát megint kiírták betegállományba. Eltelt három nap, azután besántikált a gyárba. Másnap úgyis orvoshoz kellett mennie, akkor pedig már jobb, ha dolgozik.


Alighogy megérkezett, Dunja néni intett neki, hogy jöjjön félre vele.


– Nem hallgattál rám, pedig én mondom neked: nem ok nélkül betegedtél meg ismét. Rontást küldtek rád. A fényképedet is az lopta el, aki rád küldte a nyavalyát.

—  Hogy érted azt, hogy „rontást küldtek rám"? - kérdezte Sura. - És minek ahhoz a fénykép? Magyarázd már meg!


– Valaki rád olvasott. A fényképed segítségével küldte rád a rontást.


— Butaság, Dunja néni. Miféle rontást? Megfáztam, aztán megrántottam a lábamat. Véletlenül...


—  És a pörsenések az arcodon? Soha életedben nem volt rajtad egyetlen pörsenés sem, most meg az a hidegrázás is.


—  Kiütött rajtam a láz... Az is megeshet. Másokkal is előfordul. Hideg volt. Én meg gumicsizmában másztam bele a vízbe.


Dunja néni előrenyújtotta a nyakát, és Sura fülébe súgta:


—  Nem gondolod, hogy ez Pantyuskina Klanyka műve? Azt beszélik, hogy együtt él Szergej Hohlacsevvel. Az a fiú meg teutánad fut. Mindenki tudja.


Sura hátrább lépett.


—  Semmi közöm hozzá. Klávának férje is van. Sok mindent összefecsegnek. Különben is, fáj a lábam — nem bírok állni.


Sura arca elszürkült, összevonta a szemöldökét. Egész nap nem váltott szót senkivel, egyetlenegyszer sem mosolyodott el.


Jaj, ezek az asszonyi nyelvek! Telebeszélik a fejedet, te meg három napig másra sem tudsz gondolni. Ha nem is akarod, akkor is eszedbe jut. Mintha kényszerítenének rá. De mi köze Surának ahhoz, hogy mit művel Szergej Hohlacsev azzal a Klanykával? Nem mindegy neki? Teljesen közömbös! Mégis az eszébe jut. Talán éppen Dunja néni szavai küldték Surára a „rontást". Ostobaság. Nevetséges. Aztán elgondolkodott: évekig nem volt betegállományban, most meg kétszer is egymás után. Meg aztán, kinek kellhetett a fényképe? Márpedig mégiscsak elvitték.


Így töprengett Sura vagy két napig. De nem sok idő jut a töprengésre. Dolgozni kell. A lába is rendbe jött lassan. Ma már eldobta Szergej botját is. Amikor munkából hazafelé ment a hídon át, behajította a botot a vízbe, és azt mondta: „Moszkvába vigyen utad, vidd el a bánatomat." Aztán elnevette magát: miféle bánat ez? Az volt a bánat, amikor nyolc évvel ezelőtt ugyanitt azon töprengett: ne ölje-e magát a vízbe? Igaz, hogy nem sokáig töprengett, csak amíg át nem ért a hídon. Már a hídon megértette: úgysem sikerülne a vízbe ölnie magát. Itt nőtt fel a folyón, végigúszta, jól ismerte az egészet. És bár örvényes, alattomos folyó volt ez, és sokan belé is fulladtak, Sura semmiképpen sem fulladt volna bele a saját folyójukba. Kiúszott volna a partra. Magától mozog a keze-lába, kiviszi a partra maga a folyó is. És Sura letett arról, hogy a vízbe ölje magát.


Kár is fölidézni! Fiatal volt még, ostoba. És milyen szép itt minden. A fűzfa a dombon a kis forrás fölött még nem hullatta el a leveleit — ragyog, akár egy aranygömb. Körben a vízmosásokban pedig sötét fenyők szunnyadnak. A vetési varjak már kilármázták magukat a jövő tavaszig. A folyó fölött csend honol — senki sem fürdik már. A tiszta, sebes folyású vízben pedig egy helyben állnak, csodával határos módon az áramlást leküzdve az apró halak.


Sura csizmái hangosan kopogtak a híd faburkolatán, könnyedén, egyenletesen lépett a lába. "Elűztem a rontást" — nevette el magát Sura.


De az éjszaka kellős közepén beleállt a fájás a fogába. A felső zápfogába. De még hogy beleállt, mintha valaki szöget vert volna az ínyébe, és most egyre csak forgatná. Hánykolódott Sura — egyik oldaláról a másikra. Fölkelt, teát főzött, hogy meleggel öblögesse a fogát. Még rosszabb lett. Valeriánát csöpögtetett vattára, ráharapott, és járkálni kezdett föl-alá. Nem segített. Elfáradt, kimerült, és reggelre földagadt az arca. Honnan jött rá ez a baj? A fogai egytől egyik épek, fehérek, sohasem fájtak. A gyárba pedig be kellett mennie. Majd aztán elkéredzkedhet, elmehet a fogorvoshoz.
Kendőt kötött, betakarta az arcát, és bement a gyárba. Dunja néni, amint meglátta, sopánkodni kezdett.


—  Még most sem hiszed! Megigéztek, én mondom, hogy megigéztek! Meddig megy ez még így? Nosza, lányom, gyorsan űzd el a rontást.


—  Istenem — nyögte Sura, alig mozdítva az ajkát.  — Még hogy űzzem el a „rontást"! Fogorvoshoz kell mennem, de gyorsan.


—  Fogorvoshoz menni, magától értetődik, és az is magától értetődik, hogy el kell űznöd a rontást. Kitanítalak. Meg kell szerezni Klanyka fényképét, vissza kell rá fordítani a ráolvasást, minden betegséget vissza kell rá küldeni.


Sura csak legyintett, mintha azt mondaná, elég volt a fecsegésből, nincs nekem erre időm. Míg nagy nehezen végzett, mire elkéredzkedett és odaért a rendelőbe, elmúlt dél. Az ügyeletes orvos — bodorított hajú fiatal nő — dolgozott, kezelt, de az egész folyosó rá várt. Surára csak este került sor. A doktornő kis tükrével belenézett Sura szájába, végigkopogtatta a fogait, amitől még erősebb lett a fájdalom, majd kijelentette, hogy minden fog ép és egészséges, röntgen nélkül nem lehet megállapítani, melyik fáj.


—  Menjen el hétfőn kilenc és egy között röntgenre, aztán jelentkezzen az orvosánál. És adott Surának egy beutalót — röntgenre.


—  Ma péntek van...  — Sura szemét könnyek öntötték el, mikor a doktornőre nézett. — Még három napig szenvedjek?


—  Ha nem akar várni, utazzon be Moszkvába a fogászati elsősegélyhelyre. — És behívta a következő beteget.


Mikor Sura kilépett az utcára, már égtek a lámpák. Hirtelen megtorpant: „De hol lehet az az elsősegélyhely? Buta vagyok, hogy nem kérdeztem meg."


Az utcai padról hirtelen fölállt egy férfi, eldobta félig szívott cigarettáját, és Surához sietett. Szergej Hohlacsev volt!


A már említett íratlan törvények szerint Surának most ezt kellett volna mondania: „Mit akarsz? Nem hívtalak." De Sura már egy teljes napja kínlódott, és elkínzott lelke nem bírta tovább. Melegség öntötte el, és halkan nyüszítve, mint egy kiskutya, belefúrta magát Szergej vállába.


A fiú átölelte, és nem engedte el maga mellől.


—  Megéreztem, hogy nem fognak segíteni rajtad. Mindenféle varázsszert beszereztem... Elengedte Surát, és üvegcséket, dobozkákat, apró csomagokat vett elő a zsebeiből — az összes fogfájás elleni szert, amit csak a gyógyszertárakban kapni lehetett. De egy szót sem szólt a csemegében vásárolt negyedliteres üvegről. Úgy vélte, kár kockáztatni, ha már eddig nagyon jól alakult minden. Hátha Sura véleményét  megváltoztatja és nem a kellő irányba tereli az a negyedliteres üveg. Hát hallgatott, bár ezt a gyógyszert sem tartotta a többinél rosszabbnak, sőt inkább jobbnak.


Holnap úgyis mindenképpen elmegy Surával Moszkvába. Meg fogják találni az elsősegélyhelyet — a pályaudvaron van információs iroda. Sura semmiképpen nem utazhat egyedül — elkínzottan, kialvatlanul...


Kora reggel indultak Moszkvába, a hatórás vonattal. És jó, hogy ketten mentek, mert az információs iroda zárva volt, így Szergej fölváltott egy kettest, és telefonon tudta meg a címet. Nagyszerű rendelőintézet volt a moszkvai - éjjel-nappal nyitva tartott. Így aztán bármikor segítséget nyújthatott, megszabadíthatta a betegeket a fogfájástól.


Vagy két órát kellett várniuk. Sok fiatal házaspár volt a várakozók között, és ki tudja, miért, de mindenütt az asszonyok foga fájt. Egyesek sírtak, mások sóhajtoztak, megint mások meg csak odabújtak a férjükhöz, a férjek pedig halkan vigasztalták az asszonykákat. És tompított hangon valamennyien megosztották egymással az átélt kínokat.


Sura Szergej vállára hajtotta a fejét, és hallotta, ahogy a fiú azt mondta a szomszédjának: "Olyan a foga, mint a gyöngy, mind ép, egészséges, mégis fáj... már két éjszaka nem alszunk." Aztán a röntgen kimutatta Sura beteg fogát, amelyet rögtön kihúztak, és egy pillanat múlva Sura már mosolygott, és köszönetet mondott a fiatal, szakállas doktornak.


Tizenkettőkor már indultak is haza. A vonat majdnem üres volt, alig néhányan ültek a kocsiban, az útközben vásárolt tortát Szergej vigyázva maga mellé tette, hogy rá ne üljön valaki véletlenül. És az esküvőjükről beszélgettek. Sura nem akart nagy lakodalmat. Azok a szigorú törvények kimondták, hogy ha a menyasszonynak gyereke van, akkor nem illendő lakodalmat tartani.


—  Férfi vagy, meg sem értheted — mondta Sura. — De engem megszólnak az asszonyok, így is meg fognak róni: elcsavarta a fejét egy két évvel fiatalabb fiúnak, ezt fogják mondani, és még meg is játssza magát...


—  Ne hallgass te senkire. Csak rám hallgass. Az elmúlt két év alatt csak rád gondoltam. „No nézd csak — két éve. Pedig csak egy éve ismer."


—  Rám gondoltál, de Klanykához jártál...


—  Miféle Klanykához? Üres fecsegés. Ezek az asszonyok mindenfélét kitalálnak...


„Veszélyesek ezek az asszonyok — mindent pontosan megtudnak, ha pedig már megtudták, világgá is kürtölik."


—  Szóval, nem hagysz ott engem Klanyka kedvéért?


—  Mit nem mondasz! Mit képzelsz rólam? Elég vagy te nekem... Átfogta Sura vállát, és lágyan magához vonta az asszonyt.


Sura pedig csendes gyengeséggel ezt gondolta: „Eleinte valamennyien rendesek vagytok..."


Visszatértek a komoly beszédhez. Úgy határoztak, hogy fehér ruhát nem varratnak, fátylat nem vásárolnak, az autót nem díszítik föl szalagokkal és gömbökkel, és a hűtőjére, természetesen, nem ültetnek babát, de a többi csak legyen úgy, mint másoknál.


Vasárnap Sura végre csináltatott magáról egy képet a dicsőségtábla számára. Megígérték, hogy a fontos eseményre való tekintettel a kép három nap múlva készen lesz.


A gyárban Dunja néni már alig várta Surát. Félrehívta, és tenyerén egy olyan kis fényképet nyújtott felé, amilyet igazolványba szoktak ragasztani.


—  Látod, csak megszereztem neked. Tessék. Űzd el magadról a rontást, míg el nem kap újból valami nyavalya.


—  Ki ez? Nem tudom kivenni. Talán Klanyka...


De Dunja néni nem is felelt. Látszott, hogy minél előbb szeretné kipróbálni, él-e még benne a régi varázserő. És hangosan susogni kezdett, sziszegve ejtve a szót a műfogsorán keresztül:


—  Legeslegelőször szúrd ki a szemét késsel, hogy meg ne láthasson, aztán ceruzával firkáld össze és közben így beszélj: „A rontás, mit küldtél rám, visszaszálljon minden rád... Távozzon tőlem minden nyavalya, betegség, tőlem távozzon, Froszkára visszaszálljon..."


Sura ettől a beszédtől sóbálvánnyá meredt, de amikor Froszkáról esett szó, mégiscsak megszólalt:


—  Ki az a Froszka?


Dunja néni nem óhajtott részletesebb magyarázatot adni.


—  Jól van, no, ne zavarj... „Mindkét lába törjön el, a keze száradjon el. Feje legyen, mint a hordó, ajka keléshez hasonló. Minden foga fájduljon meg, benne a szív is álljon meg... nyavalya végezzen vele..."


—  Hagyd abba! - kiáltott föl Sura. - Elég volt! Meg kell bolondulni attól, amit beszélsz.


Megragadta Dunja nénit, és jól megrázta, hogy egyszeriben kiszálljon belőle a boszorkányság.


-  És miféle Froszját kevertél a dologba... Ki az a Froszja?


Dunja néni zavarba jött. Úgy látszott, hogy Froszja - valami régi ismerőse, akivel elszámolni-valója akadt. Sura nem kérdezősködött tovább. Még jó, hogy nem Klanykáról volt szó. Még hallgatni is rettenetes, ha ilyeneket kellene mondania, leszáradna a nyelve.


Dunja néni nem válaszolt a Froszjával kapcsolatos kérdésre, de kitálalta a dolog lényegét: —  A régi világban, lányom, amikor még az anyuskám is lány volt, ilyen ráolvasásokat mondtak, hogy elveszejtsék a lányok a vetélytársnőjüket. Levágtak  például, egy hajfürtöt, vagy egy darabkát a szoknya aljából, és ráolvastak.


—  De hát miért, miért ? És hogy vihet rá a lelkiismeret, hogy ilyet kívánj egy másik embernek.


—  Hogyhogy miért? Féltékenységből. A féltékenység kínzó érzés. Kínzóbb a szerelemnél. Féltékenységből az emberek öltek is, megfojtották, megmérgezték, megátkozták egymást.


—  Dunja néni, hagyd már abba! Minek ez nekem? Nem hiszek a rontásban, mégis a hideg futott végig a hátamon, mikor hallgattalak. Biztosan sokat szenvedtél az öreged miatt. Sokat kutyálkodott?


—  Az öregem szent ember volt! Csak az asszonyok vitték a bűnbe... — Dunja néni sóhajtva-szipogva gondolt vissza azokra a szörnyű és boldog időkre, amikor olyan forró tűzben égett, aminek a szikrái még a hetvenedik évéig is elpattogtak.


Csütörtökön Sura behozta Pelageja Ivanovnának az új fényképet. Ezen a képen nem hasonlított Lolita Torresre. Az arca lefogyott, megnyúlt, a szeme is beesett, ajkát összeszorította. Pelageja Ivanovna nem volt elégedett Sura újfajta szépségével.


—  Meg kellett volna várni, míg teljesen meggyógyul a fogad — mondta. — Még azt hihetik az emberek, hogy nálunk agyonhajszolják az élmunkásokat.


—  A fogamat kihúzták — felelte Sura —, és férjhez megyek. Pelageja Ivanovna meg sem kérdezte, hogy kihez. Nyilván tudta.


—  Mégis rászántad magad?


—  Rászántam magam.


—  Hozzád költözik?


—  Míg a bátyám le nem szerel. Nekem fél házam van, nekik meg csak lakásuk, kevés ott a hely.


—  No, sok szerencsét.


És Pelageja Ivanovna fölsóhajtott.


Jó, hogy Sura nem hallgatott Dunja nénire, és nem ment bele a gonosz varázslatba. És jó az is, hogy nem kezdett féltékenykedni Pantyuskina Klanykára. Mert Klanykának esze ágában sem volt féltékenykedni vagy rontást küldeni Surára. A fényképet sem ő lopta el.


Valka Vatruska, a hétosztályos iskola leleményes hetedik osztályos tanulója emelte el a fényképet. Sura fényképe Valka éjjeliszekrényén állt, a tankönyvek tetején. A képes oldalára pedig, vállmagasság alatt, golyóstollal, akkurátus kézírással ezt írták:


„Tisztelt Valentyina Vatruskának a nyári moszkvai vendégszereplés emlékére. Forró üdvözlettel Lolita Torres."


Vagyis, mégiscsak volt köztük hasonlóság.


Sura többet nem betegeskedett. Egy év múlva kislányt szült. Szergej Lolitának akarta nevezni a kislányt, de Sura lebeszélte. Végül a Nasztya nevet kapta, Sura édesanyjának az emlékére. Nasztyenka Hohlacseva most ment első osztályba, a bátyja, Vologya pedig (aki most már szintén Hohlacsev) most fejezi be az iskolát.


Sura kigömbölyödött és egyáltalán nem hasonlít a régi fényképeire, most megint valahogyan másképpen szép. A rontás történetét már majdnem elfelejtette, de azt még mindig fölemlegeti, hogyan várta Szergej a rendelőnél, amikor a foga fájt. És amikor erre gondol, megbocsát neki mindent. Azt is, hogy a meghűlést és a fogfájást vodkával kúrálja, hogy valaha látták Klanyka Pantyuskina háza táján, és még azt is, hogy az esküvőn, a rokonok előtt, féltékenységből baltával hasogatta szét Sura ünneplő cipőjét — mert Sura abban táncolt a kiskatonával.


GÁLVÖLGYI JUDIT fordítása


Néhány szó Natalja Baranszkajáról:


Leningrádban született orosz prózaíró. A moszkvai egyetem bölcsészeti karának végzettje, Moszkvában él. Kiadókban, majd múzeumokban (Irodalmi, Puskin) dolgozott. 1968-ban debütált a Novij Mirben két novellával. Kedvenc témája a szovjet, oroszországi nő társadalmi helyzete. 1969-es Hét mint hét című kisregénye a szovjet rendszer elidegenedésének egyik első, remek látlelete, egy asszony egyetlen hetének metszetébe sűrítve.


(Forrás: Szovjet Irodalom, 1978/3. sz., 81-86. oldalak)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése