2016. február 8., hétfő

Lev Tolsztoj emlékszám (3)

Két nyelven – Tolsztoj a művészetről

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Об искусстве

Мыслитель и художник никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать: мыслитель и художник. .. всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо, он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может быть, будет поздно. .. Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает.
Так что же нам делать?

Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает.
Дневник

Главная цель искусства, если есть искусство и есть у него цель, та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом. От этого и искусство. Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям.
Дневник

Нерв искусства есть страстная любовь художника к своему предмету, а если это есть,' то произведение всегда будет удовлетворять к другим требованиям — содержательности и красоте: содержательности будет удовлетворять потому, что невозможно страстно любить ничтожный предмет, а красоте потому, что, любя предмет, художник не пожалеет никаких трудов для того, чтобы облечь любимое содержание в наилучшие формы.
Письмо В. А. Гольцеву, сентябрь 1889 г.

Произведение искусства только тогда настоящее, когда воспринимающий не может себе представить ничего иного, как именно то самое, что он видит, или слышит, или понимает . . . Если же воспринимающий чувствует, что то, что ему показывает художник, могло бы быть и иначе, видит художника, видит произвол его, тогда уже нет искусства.

Дневник
Надо стараться довести свою мысль до такой степени простоты, точности и ясности, чтобы всякий, кто прочтет, сказал бы: — Только-то? Да ведь это так просто! А для этого нужно огромное напряжение и труд.
Слова Толстого в книге Н. Гусева «Два года с Толстым»

... главное, если не единственное средство изображения характеров, «язык», т. е. то, чтобы каждое лицо говорило своим, свойственным его характеру, языком.
О Шекспире и драме


LEV TOLSZTOJ
A művészetről

A gondolkodó és a művész sohasem ül nyugodtan az olümposzi magasságokban, mint ahogy elképzelni szoktuk; mindig együtt kell szenvednie az emberekkel, azért, hogy menekvést és vigaszt találjon számukra. A gondolkodó és a művész... örökös rettegésben és izgalomban él: meg tudta volna oldani és mondani, mi szolgálja az emberek javát, őket a szenvedéstől megkímélhette és vigasztalhatta volna, de nem azt mondta, nem azt ábrázolta, amit kell; egyáltalán nem oldott meg és nem mondott semmit, és lehetséges, hogy holnap már késő lesz... Sima természetű, életüket élvező és önmagukkal megelégedett gondolkodók és művészek nincsenek.
Mit tegyünk tehát?

A költészet tűz, mely az ember lelkében lobban. Ez a tűz éget, melenget és világít.
Napló

A művészet célja, ha igazi művészet és ha van célja, hogy fejezze ki, mondja ki az igazságot az emberi leiekről, olyan titkokat mondjon ki, amelyeket nem lehet kimondani egyszerű szavakkal. Ez teszi művészetté. A művészet mikroszkóp, melyet a művész saját lelkének titkaira irányít, és megmutatja az embereknek ezeket a mindenkivel közös titkokat.
Napló

A művészet gyökere a művész szenvedélyes szeretete tárgya iránt, ha ez megvan, akkor az alkotás mindig eleget fog tenni a többi fő követelménynek a tartalmasság és a szépség követelményének — is: a tartalmasságnak azért fog eleget tenni, mert lehetetlen szenvedélyesen szeretni jelentéktelen tárgyat, a szépség követelményének pedig azért, mert a művész, ha szereti tárgyát, nem kíméli a fáradságot, hogy a szeretett tartalmat a legszebb formába öltöztesse.
Levél V. A. Golcevnek. 1889. szeptember

A művészi alkotás akkor igazi, ha a befogadó el sem tudja képzelni a művet másképpen, mint amilyennek látja, hallja, érti... Ha a befogadó úgy érzi, hogy az, amit a művész mutat, lehetne másmilyen is, ha látja a művészt magát, ha látja a művész önkényének nyomát, akkor az már nem művészet.
Napló

Igyekeznünk kell gondolatunkat az egyszerűség, pontosság és világosság oly fokára emelni, hogy mindenki, aki elolvassa, azt mondja: „Ennyi az egész? De hisz ez oly egyszerű!" Ehhez viszont óriási erőfeszítésre és munkára van szükség.
Tolsztoj szavai N. Guszev »Két év Tolsztojjal« című könyvéből

...A jellemábrázolás fő — ha nem egyedüli — eszköze a nyelv, vagyis az, hogy mindegyik szereplője a jelleméhez illő saját nyelvén beszéljen.
Shakespeare és a dráma

GELLÉRT GYÖRGY, KULCSÁR AURÉL és SOPRONI ANDRÁS fordításai

Forrás: Szovjet Irodalom, 1978/9. sz. 47-48. l.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése